Hellenic Bank

ارزGBP, EUR
کارمزد / کمیسیونبدون کمیسیون
زمان پردازش3-5 روز کاری

1. پرداخت از شخص ثالث پذیرفته نمی‌شود. نام فرستنده باید با نام دارنده حساب داد و ستد شما همخوانی داشته باشد.

2. انتقال حواله‌ای ForexTime ‏- FXTM فقط به EUR یا USD است. وجوه منتقل شده با دیگر ارزها به ارز سپرده حساب شما تبدیل می‌شود. ممکن است بابت تبدیل از شما کارمزد گرفته شود.

3. بانک فرستنده یا بانک واسطه ممکن است کارمزد پردازش انتقال حواله‌ای را از شما کسر کند. ForexTime ‏- FXTM کارمزدی کسر نمی‌کند و مبلغ خالص دریافتی را به حساب شما واریز می‌کند.

4. با انجام گرفتن تراکنش، وجوه به محض وصول به ForexTime ‏- FXTM به حساب داد و ستد شما منتقل می‌شود. زمان پردازش معمولاً 3-5 روز کاری است. اگر بانک یا ForexTime ‏- FXTM نتواند اطلاعات شما را تایید کند، ممکن است تاخیری رخ دهد. تاییدیه حواله بانکی خود را ذخیره کنید تا ما بتوانیم در صورت لزوم همه جزییات را بررسی کنیم.

5. وجوه سپرده شده با حواله بانکی را می‌توان با نام شما به حساب‌های بانکی منتقل کرد.

6. منبع وجوه ورودی با وجوه خروجی باید یکسان باشد. در این باره، برداشت وجوه می‌تواند فقط از حسابی انجام شود که در ابتدا به آن وجه را واریز کرده‌اید.

 
Scroll Top