Hellenic Bank

WalutaGBP, EUR
Opłaty/prowizjeBrak prowizji
Czas przetwarzania3-5 dni roboczych

1. Dokonywanie wypłat na konto strony trzeciej jest niedopuszczalne. Imię i nazwisko posiadacza karty muszą zgadzać się z imieniem i nazwiskiem posiadacza konta handlowego.

2. ForexTime (FXTM) akceptuje przelewy bankowe tylko w EUR lub USD. Środki wysłane w innej walucie zostaną wymienione na walutę wpłat na Twoim rachunku. Wymianie walutowej może towarzyszyć opłata.

3. Bank wysyłający lub pośredniczący w płatności może naliczyć opłatę. ForexTime (FXTM) nie nalicza żadnych opłat i przelewa na Twój rachunek handlowy otrzymaną kwotę netto.

4. Gdy transakcja jest przetworzona przez bank, środki zostaną przekazane na Twój rachunek ForexTime (FXTM). Zazwyczaj, czas przetworzenia to 3-5 dni roboczych. Może dojść do opóźnień, jeśli bank albo ForexTime (FXTM) nie mogą zweryfikować Twoich informacji. Prosimy o zapisanie informacji o przelewie bankowym, abyśmy mogli sprawdzić wszystkie szczegóły, jeśli zajdzie taka potrzeba.

5. Środki wpłacone za pomocą przelewu bankowego mogą zostać wypłacone na każdy rachunek bankowy, na którym widnieje Twoje imię i nazwisko.

6. Źródło przychodzących środków powinno być identyczne do źródła wychodzących środków. W tym przypadku, wypłata może zostać dokonana tylko na rachunek, z którego dokonano wcześniej wpłaty.

 
Scroll Top