WebMoney

WalutaUSD, EUR, RUR
Opłaty/prowizjeBrak prowizji
Czas przetwarzania2 godziny

Jak zasilić swoje konto ForexTime (FXTM)

 1. Uruchom aplikację WebMoney "Keeper Classic".
 2. Przejdź do MyFXTM, w górnym menu kliknij w „Dofinansowanie” i sprawdź czy w polu „Rodzaj operacji” wybrano „Depozyt środków”. Następnie wybierz konto inwestycyjne, które chcesz zasilić i ustal WebMoney jako „Metodę płatności”. Wybierz odpowiednią walutę w polu „Waluta operacji” i kliknij „Zatwierdź”. Przy tym działaniu możesz zostać poproszony o zainstalowanie ActiveX Control.
 3. Wybierz WebMoney Keeper jako metodę płatności, wpisz kod widoczny na obrazku i wciśnij „Dalej”. W formularzu, który się pojawi, wpisz numer swojego portfela WebMoney. Następnie potwierdź poprawność wprowadzonych informacji i kliknij „Zatwierdź płatność”.
 4. Status swojego transferu możesz sprawdzić w Historii MyFXTM. Status Twojej operacji powinien być widoczny jako „Przetwarzanie”. Po zaksięgowaniu depozytu na Twoim koncie inwestycyjnym status w MyFXTM zmieni się na „Środki przekazane na konto”.

Ważne informacje

 1. Płatności od podmiotów trzecich nie będą przyjmowane. Przy pierwszym dofinansowaniu należy dostarczyć nam zrzut ekranu ze swojego konta WebMoney, na którym widoczne będą takie dane, jak: nazwisko, adres i status WM passport.
 2. Przyjmowane będą wyłącznie depozyty z kont WebMoney, których status WM-Passport status to przynajmniej „Formal”.
 3. Nie ma dolnej i górnej granicy kwotowej na jedną transakcję, istnieją jednak restrykcje finansowe systemu płatności WebMoney obowiązujące każdego członka systemu. Są one zależne od poziomu identyfikacji (rodzaju WM-passport), rodzaju wykorzystywanego przez użytkownika WM Keeper rodzaju wykorzystywanego przez użytkownika WM Keeper oraz włączonych sposobów potwierdzania transakcji.
 4. FXTM będzie akceptować transakcje WebMoney wyłącznie w walutach EUR, USD i RUB. Wszystkie transakcje WebMoney, które zostaną wykonane w innych walutach zostaną automatycznie zamienione na EUR, USD lub RUB, przy czym WebMoney może nałożyć na Ciebie opłaty za przewalutowanie.
 5. WebMoney nakłada opłatę na każdą transakcję. Opłatę tę pokrywają klienci FXTM. (Sprawdź tabelę kursów walut). Kwota netto zostanie przekazana na Twoje konto inwestycyjne, które chcesz zasilić za pomocą WebMoney.
 6. Jeśli operacja dofinansowania konta przebiegła pomyślnie, to depozyt w krótkim czasie zostanie przekazany na Twoje konto inwestycyjne. Jeśli WebMoney lub FXTM nie będą w stanie zweryfikować Twoich danych, może dojść do opóźnienia.
 7. Kwota pierwszego zasilenia musi zostać przesłana z powrotem na konto WebMoney, z którego otrzymałeś środki.

Więcej informacji na stronie WebMoney:

WalutaUSD, EUR, RUR
Opłaty/prowizje0,8% (maks. 50 USD/ 50 EUR/ 1500 RUB)
Czas przetwarzania

Jak wypłacać środki z konta ForexTime (FXTM)

 1. W MyFXTM, wybierz „Wypłata środków” w górnym menu i wybierz „Wypłatę” jako „Rodzaj operacji”. Wybierz konto inwestycyjne, z którego chcesz wypłacić środki, a w polu „Metoda płatności” wybierz WebMoney.
 2. Wybierz walutę, w której chcesz dokonać wypłaty, a po przeczytaniu warunków dokonywania wypłat i upewnieniu się, że chcesz kontynuować, kliknij „Zatwierdź”.
 3. Otrzymasz hasło do płatności w formie wiadomości SMS lub email na skrzynkę email zarejestrowaną w MyFXTM. Musisz wpisać hasło w odpowiednie pole i kliknąć „Prześlij”.
 4. Status wypłaty możesz sprawdzić w "Historii MyFXTM". Jeśli widzisz status „Przetwarzanie” to znaczy, że Twoje zlecenie zostało zaakceptowane. Zmiana statusu na „Środki przesłane” oznacza, że środki zostały przesłane do Twojego portfela WebMoney.
   

Ważne informacje

 1. Wypłata na rzecz podmiotu trzeciego nie będzie wykonywana. Nazwisko i adres na Twoim koncie WebMoney muszą być identyczne, jak nazwisko i adres zarejestrowane w FXTM.
 2. Wypłaty można dokonać na to samo konto WebMoney, z którego wykonywane było dofinansowanie konta.
 3. Opłata za przetwarzanie wypłaty środków zostanie odjęta od wypłacanej kwoty.
 4. Upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się odpowiednia ilość środków, by dokonać wypłaty. Jeśli nie, to możesz zamknąć otwarte pozycje na swoim koncie.
 5. Wypłaty są przetwarzane w FXTM w ciągu 1 dnia roboczego od daty zlecenia. Środki zostaną przekazane na Twoje konto WebMoney w ciągu jednego dnia roboczego od zakończenia operacji po naszej stronie. Jeśli weryfikacja Twoich danych nie będzie możliwa, może dojść do opóźnienia.
 6. Możesz wypłacać środki za pomocą WebMoney tylko wówczas, gdy zasilałeś konto za pomocą tego systemu.
 7. Nie ma dolnej i górnej granicy kwotowej na jedną transakcję, istnieją jednak restrykcje finansowe systemu płatności WebMoney, obowiązujące każdego członka systemu. Są one zależne od poziomu identyfikacji (rodzaju WM-passport), rodzaju wykorzystywanego przez użytkownika WM Keeper oraz włączonych sposobów potwierdzania transakcji.
 8. Wszelkie zyski z inwestycji mogą zostać wypłacane przy pomocy WebMoney, o ile środki są przekazywane na to samo konto WebMoney, z którego zasilane było konto inwestora. Zyski mogą być również wypłacane przelewem bankowym, jednak w tym przypadku musisz dostarczyć nam oświadczenie bankowe z widocznym nazwiskiem właściciela konta.
Scroll Top