Liên hệ với chúng tôi

Trụ sở

FXTM Tower, 35 Lamprou Konstantara,
Kato Polemidia, 4156, Limassol, Cyprus 

Đường dây nóng chính
 • +357 25 55 8 777
 • Thứ Hai - thứ Sáu, 08:00 giờ đến 20:00 giờ

*GMT+2/GMT+3, theo Giờ Tiết kiệm Ánh sáng Ban ngày

Ấn Độ
 • Toll Free: 000800-100-4352
 • support@fxtm.com
Indonesia
 • Toll Free: 007 803 321 8183
 • support@fxtm.com
Nigeria, Lagos
 • 3rd Floor, 5, Allen Avenue, Ikeja
  Lagos, Nigeria
 • +234 1 460 1586
 • +234 908 735 2313
 • +234 803 457 3593
 • nigeria@fxtm.com
Triều Tiên
 • Toll Free: 003-0813-2643
 • support@fxtm.com
Scroll Top