Hellenic Bank

Đồng tiềnGBP, EUR
PhíKhông tính phí
Thời gian xử lý3-5 Ngày làm việc

1. Không chấp nhận lệnh rút tiền của bên thứ ba. Tên của chủ thẻ phải trùng với tên trên tài khoản giao dịch của bạn.

2. ForexTime (FXTM) chỉ chấp nhận tiền gửi bằng điện chuyển khoản ngân hàng bằng EUR hoặc USD. Tiền được gửi bằng đồng tiền khác sẽ được chuyển thành đồng tiền nạp tiền của tài khoản. Bạn có thể bị tính phí cho việc chuyển đổi đồng tiền.

3. Ngân hàng gửi hoặc ngân hàng đại lý có thể khấu trừ phí để xử lý giao dịch chuyển tiền bằng điện chuyển khoản ngân hàng. ForexTime (FXTM) không áp dụng bất kỳ khoản phí nào và sẽ nạp đúng số tiền nhận được vào tài khoản của bạn.

4. Nếu giao dịch được chấp nhận, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn sau khi ForexTime (FXTM) nhận được. Thời gian xử lý thường là 3-5 ngày làm việc. Có thể có độ trễ nếu ngân hàng hoặc ForexTime (FXTM) không thể xác minh thông tin của bạn. Vui lòng lưu xác nhận điện chuyển khoản ngân hàng của bạn để chúng tôi có thể kiểm tra mọi chi tiết nếu cần.

5. Tiền được nạp bằng điện chuyển khoản ngân hàng có thể được rút về mọi tài khoản ngân hàng do bạn đứng tên.

6. Nguồn tiền chuyển đến phải giống với nguồn tiền chuyển đi. Về khía cạnh này, giao dịch rút tiền nạp của bạn chỉ có thể được thực hiện vào cùng tài khoản mà từ đó bạn đã nạp tiền lúc đầu.

 
Scroll Top