XAGEUR - Silver/Euro

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 7 7.9 5000 0.01 0.001 0.01 0.5 50 -0.05 -0.04 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -4.5 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top