XAGUSD - Silver/US Dollar

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 38 54 5000 0.01 0.001 0.01 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -6.16 7
Micro 48 54 50 0.01 0.001 0.01 0.005 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -6.16 7
Advantage 9 22 5000 0.01 0.001 0.01 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -6.16 7
Advantage MT5 9 22 5000 0.01 0.001 0.01 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -6.16 7
Advantage Plus 33 45 5000 0.01 0.001 0.01 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -6.16 7
Advantage Plus MT5 33 45 5000 0.01 0.001 0.01 0.5 50 -0.05 -0.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -6.16 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top