XAUEUR - Gold/Euro

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 61 73 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -5.30 -10.90 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -19.68 7
Advantage 31 70 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -5.30 -10.90 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -19.68 7
Advantage Plus 34 53 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -5.30 -10.90 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -19.68 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top