XAUGBP - Gold/British Pound

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 76 77 100 0.01 0.01 0.01 0.1 50 -3.60 -7.20 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -17.3 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top