Kompenzační fond Finanční komise

Obecné informace

Exinity Limited je členem Finanční komise, mezinárodní organizace zaměřené na řešení sporů v rámci odvětví finančních služeb a forexového trhu.

Finanční komise je nezávislá organizace pro řešení vnějších sporů (external dispute resolution, EDR) pro spotřebitele a obchodníky, kteří nejsou schopni řešit své spory se svými poskytovateli finančních služeb. Každý člen Finanční komise je chráněn Kompenzačním fondem Finanční komise.

Jak to funguje?

Pro klienty členů Finanční komise funguje Kompenzační fond jako pojistka.

Kompenzační fond je financován Finanční komisí prostřednictvím 10% měsíčních členských příspěvků do fondu.

Koho to chrání?

Je velmi důležité pochopit, že finanční prostředky mohou být použity pouze za základě rozhodnutí vydaného Finanční komisí. Celá klientská základna člena Finanční komise nemá automaticky nárok na výplatu z Kompenzačního fondu.

Jaké je maximální krytí?

Kompenzační fond pokryje pouzerozhodnutí, která vydala Finanční komise, a to až do výše 20 000 EUR na jeden případ.

Informace o procesu řešení sporů můžete nalézt pomocí tohotoodkazu

Scroll Top
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).