Maestro

MěnaEUR, USD, GBP
PoplatkyBez poplatku
Doba zpracováníOkamžitý
Minimální vklad5 EUR/USD/GBP

Jak provést vklad na váš účet u ForexTime (FXTM)

 1. V horní nabídce portálu MyFXTM vyberte položku Vložit finanční prostředky. Ve formuláři, který se otevře, vyberte v možnosti Typ převodu hodnotu Vložit finanční prostředky. Zvolte obchodní účet, na kterých chcete provést vklad, a jako způsob převodu vyberte možnost Debetní/kreditní karta. V seznamu Měna převodu vyberte měnu, ve které je veden váš účet, zadejte požadovanou částku vkladu a klikněte na tlačítko Potvrdit.
 2. Až zkontrolujete, zda jsou všechny zadané informace správné, klikněte na tlačítko Odeslat. Po kliknutí na tlačítko Odeslat budete přesměrováni na stránku pro zpracování platby, kde budete muset zadat podrobnosti o kartě.
 3. Stav vkladu můžete zobrazit na stránce Historie MyFXTM.

Důležité informace

Při provádění vkladu je třeba mít na zřeteli tyto skutečnosti:

 1. Nejsou přijímány platby od třetích stran.
 2. Aby bylo možné vklad zpracovat, FXTM vyžaduje naskenovanou barevnou kopii přední i zadní strany karty. Z důvodu zabezpečení doporučujeme na přední straně karty začernit všechny číslice s výjimkou posledních 4 číslic. Začerněte také poslední 3 číslice na zadní straně karty (kód CVV nevyžadujeme). Všechny ostatní údaje musí být zřetelné a čitelné. Karta musí být podepsána.
 3. FXTM přijímá kartové transakce pouze v měně EUR,GBP a USD. Všechny kartové transakce uskutečněné v jiné měně budou automaticky převedeny na EUR, GBP nebo USD. Při zpracování transakce vám může být naúčtován poplatek za převod.
 4. Zpracovatel karet naúčtuje příjemci za každou transakci poplatek, za který nesou odpovědnost klienti FXTM. (Viz sazebník převodů.) Na váš obchodní účet se připíše čistá částka, která byla poskytnuta prostřednictvím zpracovatele karet.
 5. Pokud vklad proběhne úspěšně, zobrazí se během krátké doby na vašem obchodním účtu. Pokud zpracovatel karet nebo FXTM nejsou schopni ověřit vaše údaje, může dojít k prodlení.
 6. Počáteční částka vkladu musí být odeslána na stejný kartový účet, že kterého jsme finanční prostředky obdrželi.
 7. Při kartovém vkladu vás můžeme požádat o zadání ověřovacího kódu.
 8. Můžeme vás vyzvat, abyste předložili výpis z kartového účtu nebo snímek obrazovky internetového bankovnictví, kde je transakce provedená do FXTM zobrazena.
 9. Všechny požadavky týkající se podrobnosti karty musí být zaslány pouze z oficiálních e-mailových adres FXTM. Nikdy nežádáme o žádné tajné podrobnosti karty (CVV, kód 3-D Secure apod.). Pokud obdržíte podezřelé žádosti z neznámého e-mailu, obraťte se na nás na adrese: backoffice@fxtm.com
 10. FXTM neuchovává žádné údaje o platebních kartách svých klientů. Veškeré údaje o platebních kartách jsou získávány a zpracovávány výhradně skrze licencovaného poskytovatele platebních služeb s úrovní zabezpečení PCI DSS Level 1.
MěnaEUR, USD, GBP
Poplatky2 GBP/ 3 USD/ 2 EUR
Doba zpracování24 hodin

Pokud chcete vybrat finanční prostředky z obchodního účtu pomocí debetní nebo kreditní karty, musíte vyplnit žádost na portálu MyFXTM.

Jak vybrat peníze z účtu ForexTime (FXTM)

 1. V horní nabídce na portálu MyFXTM vyberte možnost Výběr finančních prostředků . Ve formuláři, který se zobrazí, vyberte v možnosti Typ převodu hodnotu Výběr a vyberte obchodní účet, z něhož chcete výběr provést. V části Způsob převodu vyberte možnost Debetní/kreditní karta.
 2. Zvolte měnu, ve které chcete výběr provést, číslo karty, datum ukončení platnosti, jméno držitele karty a vystavující banku. Před vyplněním zbytku formuláře a kliknutím na tlačítko Potvrdit se přesvědčte, zda jste si přečetli naše podmínky pro výběry.
 3. Stav výběru můžete zobrazit na stránce Historie MyFXTM.

Důležité informace

 1. Platby třetím stranám nejsou akceptovány. Jméno držitele karty se musí shodovat se jménem registrovaným k obchodnímu účtu.
 2. Pro výběr musíte použít stejnou platební kartu, pomocí které jste provedli původní vklad. Upozorňujeme vás, že maximální částka výběru pomocí platební karty odpovídá částce, kterou jste pomocí této karty vložili. Z vybírané částky bude stržen poplatek za zpracování výběru. Zisky nad rámec původního vkladu si můžete vybrat pomocí kterékoli z nabízených platebních metod.
 3. Ujistěte se prosím, že máte na svém účtu dostatečný volný margin pro provedení výběru. Pokud ne, můžete před zadáním pokynu k výběru uzavřít některé své otevřené pozice na tomto účtu.
 4. FXTM zpracovává pokyny k výběru do 24 hodin od zadání. Zpracování pokynu a následné připsání peněz na vaši debetní/kreditní kartu může FXTM trvat až jeden pracovní týden. Pokud však nebudeme schopni ověřit vámi uvedené údaje, může při zpracování pokynu dojít k prodlevě.
 5. Peníze si můžete vybrat pomocí své platební karty pouze tehdy, pokud jste stejnou kartu použili pro provedení vkladu.
 6. Limity pro převody platební kartou (na 1 transakci): Minimum: není nastaveno Maximum: 15 000 EUR/USD.
 7. Nebude-li možné úspěšně zpracovat váš požadavek na výběr pomocí platební karty, kontaktuje vás některý z našich specialistů back office a projedná s vámi dostupné alternativní metody.
 8. FXTM neuchovává žádné údaje o platebních kartách svých klientů. Veškeré údaje o platebních kartách jsou získávány a zpracovávány výhradně skrze licencovaného poskytovatele platebních služeb s úrovní zabezpečení PCI DSS Level 1.
Scroll Top
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).