WebMoney

MěnaUSD, EUR, RUR
PoplatkyBez poplatku
Doba zpracováníOkamžitý

Jak můžete vložit prostředky na svůj účet u FXTM

1. Spusťte aplikaci WebMoney „Keeper Classic“.

2. Jděte do MyFXTM, klikněte na „My Money / Deposit Funds“ (Mé peníze / Vložit prostředky).

3. Poté zvolte požadovaný způsob platby a obchodní účet, na který chcete prostředky vložit. 

4. V poli „Transfer Currency“ (Měna převodu) zvolte měnu, ve které chcete vklad provést a v poli „sum“ (částka) zadejte částku převodu. Nakonec klikněte na tlačítko „Confirm“ (Potvrdit). 

5. Po odeslání požadavku prosím vyberte jako způsob platby WebMoney Keeper, zadejte kód, který vidíte na obrázku, a klikněte na tlačítko „Next“ (Další). Objeví se formulář, do kterého zadejte číslo své WebMoney peněženky. Na závěr zkontrolujte, že jste veškeré údaje zadali správně a klikněte na tlačítko „Confirm the Payment“ (Potvrdit platbu). 

6. Stav probíhajícího převodu můžete sledovat na stránce „Transaction History“ (Moje převody). Aktuálně by se měl zobrazovat stav „Processing“ (Probíhá zpracování). Jakmile bude vklad připsán na váš obchodní účet, stav v MyFXTM se změní na „Funds deposited to the account“ (Prostředky byly vloženy na účet).

Důležité informace

1. Neakceptujeme platby od třetích stran. Při provádění prvního vkladu na účet prosím přiložte snímek obrazovky svého WebMoney účtu, na kterém bude jasně vidět vaše jméno, adresa a stav vašeho WM pasu.

2. Přijímáme vklady pouze z WebMoney účtů, jejichž WM pas má stav „Formal“ nebo vyšší.

3. Přestože není dána žádná minimální ani maximální částka převodu, uživatelé WebMoney podléhají určitým finančním omezením. Tato omezení jsou odvislá od typu WM pasu majitele účtu, typu použité aplikace WM keeper a nastavených způsobech potvrzení transakce.

4. Pokud je transakce skrze WebMoney prováděna v nepodporované měně (podporované měny naleznete ve výše uvedené tabulce), vklad bude převeden do podporované měny, kterou vyberete. Upozorňujeme vás, že WebMoney může účtovat poplatek za převod. Liší-li se základní měna vašeho obchodního účtu a měna, ve které je prováděn vklad, bude měna vkladu převedena na měnu účtu, což může být spojeno s poplatkem za převod (viz tabulka se směnnými kurzy).

5. FXTM neúčtuje žádný poplatek za vklady přes WebMoney.

6. Po úspěšném zpracování vkladu bude jeho částka připsána na váš obchodní účet. Pokud se nicméně WebMoney a/nebo FXTM nepodaří řádně ověřit vámi uvedené údaje, může při zpracování vašeho vkladu/vkladů dojít k prodlevě.

7. Výběr do výše vašeho počátečního vkladu musí být proveden na stejný WebMoney účet, ze kterého jste provedli vklad.

Více informací naleznete na stránkách WebMoney:

MěnaUSD, EUR, RUR
Poplatky2%
Doba zpracování24 hodin

Jak vybrat peníze z účtu u FXTM

1. Jděte do MyFXTM, klikněte na „My Money / Withdraw Funds“ (Mé peníze / Vybrat prostředky).

2. Poté klikněte na „desired method“ (požadovaný způsob), „Account number“ (Číslo účtu), „Webmoney purse currency“ (Měna Webmoney peněženky) a „Sum“ (Částka)

3. Na závěr prosím vyplňte pole „Webmoney Purse number“ a pročtěte si podmínky pro výběr prostředků. Jakmile jste si jisti, že chcete pokračovat, klikněte na „Confirm“ (Potvrdit).

4. Poté obdržíte heslo pro provedení platby, a to na svůj telefon prostřednictvím SMS, nebo e-mailem na adresu, kterou máte zaregistrovánu u MyFXTM. Toto heslo musíte Musíte zadejte do příslušného políčka a klikněte na „Submit“ (Odeslat).

5. Stav probíhajícího výběru můžete sledovat na stránce „Transaction History“ (Moje převody). Zobrazuje-li se stav „Processing“ (Probíhá zpracování) znamená to, že váš požadavek na výběr byl úspěšně doručen. Jakmile se stav požadavku změní na „Funds sent“, znamená to, že prostředky byly odeslány do vaší WebMoney peněženky.

Důležité informace

1. Neprovádíme výběry na účty/elektronické peněženky třetích stran Jméno a adresa registrovaná u vašeho WebMoney účtu se musí shodovat se jménem a adresou, které jste zadali při registraci u FXTM.

2. Prostřednictvím WebMoney můžete vybrat pouze prostředky do té hodnoty, kterou jste pomocí této služby vložili.

3. Své prostředky můžete vybírat pouze na ten WebMoney účet, který jste použili pro vklad(y).

4. Poplatek za zpracování výběru bude odečten z vybírané částky.

5. Ujistěte se prosím, že máte na svém účtu dostatečný volný margin pro provedení výběru. Nemáte-li dostatečný volný margin, budete muset uzavřít některé své otevřené pozice.

6. FXTM zpracovává výběry do jednoho pracovního od obdržení požadavku klienta. Prostředky budou připsány na váš WebMoney účet do jednoho pracovního poté, co FXTM zpracuje váš požadavek na výběr. Pokud se nicméně nepodaří řádně ověřit vámi uvedené údaje, může při zpracování vašeho výběru/výběrů dojít k prodlevě.

7. Minimální ani maximální částka transakce není stanovena. Uživatelé WebMoney nicméně podléhají určitým finančním omezením, která jsou dána mírou identifikace uživatele (tj. typem uživatelova WM pasu), typem aplikace WM Keeper, který uživatel použil, a nastavenými způsoby potvrzování transakcí.

8. Pomocí služby WebMoney lze vybírat veškeré obchodní zisky, a to za podmínky, že vybírané prostředky směřují na stejný WebMoney účet, ze kterého byly na obchodní účet vloženy. Obchodní zisky lze také vybírat bankovním převodem. Pro úspěšné provedení bankovního převodu však obchodník musí poskytnout výpis z bankovního účtu, na kterém je jasně patrné jméno majitele účtu (jméno přitom musí odpovídat jménu majitele příslušného obchodního účtu u FXTM).

Text k otazníku pro políčko WebMoney Purse Number (Číslo WebMoney peněženky):
Formát: Z111222333444, E111222333444, R111222333444

Text k otazníku pro políčko „Use a protection code“ (Použijte ochranný kód):
Tento kód prosím pečlivě střežte, budete jej potřebovat pro uvolňování prostředků ze svého WebMoney účtu.

Scroll Top
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).