Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).
Upozornění na riziko: Obchodování s sebou nese zvýšenou míru rizika. Může se stát, že přijdete o investované peníze. Exinity Limited podléhá regulaci FSC (Mauricius).

Akciové CFD

Obchodujte s akciemi vašich oblíbených společností

Definice CFD

Zkratka CFD znamená Contract for Difference, tj. kontrakt na vyrovnání rozdílů. Jde o smlouvu mezi dvěma stranami, kupujícím a prodejcem, ve které je vyjádřeno, že prodejce zaplatí kupujícímu rozdíl mezi současnou hodnotou aktiva a hodnotou v době uzavření smlouvy. Kontrakty CFD jsou mezi obchodníky stále více populární, protože přinášejí mnoho výhod.

Definice akciového CFD

Akciové kontrakty CFD na webu ForexTime (FXTM) zajišťují přístup k akciovým trhům. Díky akciovým kontraktům CFD není k obchodování s akciemi nutné jejich fyzické vlastnictví. Investor může koupit nebo prodat akcie společnosti, která je obchodována na akciovém trhu.

Poskytujeme kontrakty CFD na akcie více než 40 největších společností, včetně společností jako Amazon, Apple, Microsoft a American Express.

Výhody kontraktů CFD

  • Možnost využití krátké i dlouhé pozice: Pokud chcete využít krátkou pozici, nebudou se pravidla prodeje ani požadavky na zálohu (margin) lišit od dlouhé pozice. Protože navíc u daných akcií nedochází ke skutečnému nákupu nebo prodeji, nejsou účtovány žádné výpůjční náklady.
  • Možnost využití finanční páky: Finanční páka je v případě CFD vyšší než u klasického obchodování a požadavky na zálohu (margin) často začínají na 2 %. Vyšší finanční páka umožňuje obchodovat ve větším množství i s malým procentem vložených prostředků.
  • Vysoký vliv akciového trhu: Nepřítomnost přísných omezení týkajících se požadavků na zálohu (margin) zajišťuje snadnější přístup k akciovému trhu.
  • Vysoká rychlost zpracování: Zpracování je okamžité, což naprosto omezuje možnost zpoždění.
  • Zisk i při poklesu trhu: Možnost využít krátkou pozici stejně snadno jako dlouhou znamená, že obchodníci nebudou ovlivněni poklesem trhu, protože se mohou jednoduše přizpůsobit změnám.

Obchodní hodiny

Obchodní hodiny akciových CFD jsou stejné jako obchodní hodiny původní burzy, na které se obchoduje s akciemi použitými v CFD.

Scroll Top