Upozornění na riziko: Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) jsou složitými nástroji, které se vyznačují vysokým rizikem rychlé ztráty z důvodu pákového obchodování. 80% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz.
Upozornění na riziko: Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) jsou složitými nástroji, které se vyznačují vysokým rizikem rychlé ztráty z důvodu pákového obchodování. 80% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz.

LICENCOVÁNÍ
PRÁVNÍ REGULACE & REGISTRACE

Licence

CySec

FXTM (Forextime Limited) je registrována a podléhá regulaci kyperské Komise pro cenné papíry (CySEC), u níž je vedena 185/12.

Zobrazit licenci

Kyperská komise pro cenné papíry (CySEC) je veřejná právnická osoba, která byla zřízena na základě ustanovení § 5 Zákona o Komisi pro cenné papíry Kyperské republiky (Zřízení a odpovědnost) z roku 2001.

Cílem CySEC je dohlížet a regulovat finanční trhy a transakce na nich probíhající. Kompetence CySEC zahrnují:

 • dohled nad společnostmi, které emitují cenné papíry, a registrace těchto společností na Kyperské burze,
 • kontrola makléřů, společností, investičních poradců a společností pro správu společných fondů,
 • Udělování licencí brokerům, brokerským společnostem, investičním společnostem a investičním poradcům.
 • V odůvodněných případech odnímání udělených licencí.
 • Uvalování kárných sankcí investičním poradcům, brokerům a dalším subjektům, jejichž činnost podléhá regulaci CySEC.

FXTM (ForexTime Limited) je držitelem licence CySEC pro poskytování následujících investičních a doplňkových služeb:

 • příjem a odesílání pokynů,
 • Provádění obchodních příkazů jménem svých klientů.
 • obchodování na vlastní účet,
 • správa portfolií,
 • úschova finančních instrumentů a úschova hotovosti/záruční správa,
 • Poskytování úvěrů nebo půjček na obchodování jednoho nebo více finančních nástrojů, a to u transakcí kdy je úvěrující společnost do transakce zapojena.
 • devizové služby související s investičními službami,
 • investiční výzkum.
CySec License CySec License

FSCA

FXTM (ForexTime Limited) je držitelem licence od Orgánu pro etiku ve finančním odvětví (angl. Financial Sector Conduct Authority, zkr. FSCA), dříve Rada pro finanční služby (angl. Financial Services Board, zkr. FSB) Jihoafrické republiky s licencí Poskytovatele finančních služeb (FSP) číslo 46614.

FSCA (bývalá FSB) je nezávislá instituce založená na základě zákona s cílem dohlížet ve veřejném zájmu na sektor nebankovních finančních služeb Jihoafrické republiky. FXTM (ForexTime Limited) je držitelem licence 1. kategorie pro poskytování služeb prostředníka při obchodování s cennými papíry a nástroji (akciemi, nástroji peněžního trhu, dluhopisy, deriváty).

Orgán pro etiku ve finančním odvětví (Financial Sector Conduct Authority, zkr. FSCA) Jihoafrické republiky provádí průběžně dohled nad odvětvím nebankovních finančních služeb a poskytovateli takových služeb, aby zajistil, že plní všechny zákonné povinnosti. FSCA odpovídá za:

 • Podporu a udržování zdravého investičního prostředí pro obyvatele Jihoafrické republiky.
 • Schvalování žádostí a udělování licencí pro diskreční a správní FSP.
 • Realizaci nezbytných regulačních opatření k zamezení působení subjektů či osob neplnících nastavené požadavky (pozastavování a odebírání licencí).
 • Provádění fyzických inspekcí FSP.
 • Získávání a analýzy účetních výkazů FSP, na základě kterých pak sestavuje zprávy o dodržování požadavků.
FSB License

Směrnice EU & Členství

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID)

Nastavuje rovné podmínky napříč finančními trhy v Evropském hospodářském prostoru, dále slouží k ochraně investorů a zvýšení transparentnosti trhů.

Kompenzační fond pro investory (ICF)

FXTM (ForexTime Limited) je členem Kompenzačního fondu pro investory, což je systém sloužící k ochraně drobných klientů v situaci, kdy by se společnost dostala do finančních obtíží a nebyla schopna vyplácet finanční prostředky a/nebo umožňovat obchodování s finančními nástroji.

Registrace

FXTM (ForexTime Limited) je dále registrována u následujících regulačních orgánů:

FCA

Financial Conduct Authority

UK

Registration No: 600475

BaFiN

Federal Financial Supervisory Authority

Germany

Registration No: 141282

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Italy

Registration No: 3674

AMF/ACPR

Autorité des marchés financiers

France

Registration No: 74495

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Spain

Registration No: 3429

FSAN

Financial Supervisory Authority of Norway

Norway

Registration No: 4485

ATVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Slovenia

FCMC

Financial and Capital Market Commission

Latvia

FSA

The Danish FSA

Denmark

CBH

Central Bank of Hungary

Hungary

AFM

Netherlands Authority for the Financial Markets

The Netherlands

NBS

Národná Banka Slovenska

Slovak Republic

MFSA

The Malta Financial Services Authority

Malta

CNB

Czech National Bank

Czeck Republic

LB

Lietuvos Bankas

Lithuania

FSA

Financial Supervision Authority

Estonia

FSA

Financial Supervision Authority

Finland

FMA

Austrian Financial Market Authority

Austria

FSA

Komisja Nadzoru Finansowego

Poland

Scroll Top