بعد از ماهها سردرگمی و عدم قطعیت، سرانجام بازارها شفافیت قابل توجهی در دو موضوع دریافت کردند: وضعیت تجارت و براگزیت. واشنگتن و پکن روز جمعه اعلام كردند كه توافق تجاری موقت میان آنها بخشی از درگیری تجاری آنها را كاهش داده است. طبق این توافق، چین علاوه بر مبلغی که در سال 2017 خریداری کرده است،... پست کامل