نزول بازارهای سهام آسیا به دلیل افزایش تنشها در هنگ کنگ سرمایه گذاران همچنان بر مذاکرات تجاری نظارت می کنند بیشترین سقوط طلا در دو سال   بسته شدن بازار سهام آمریکا در بالاترین سطوح در روز جمعه تاثیری بر جهت بازار آسیا در صبح امروز نداشت. شاخص هنگ سنگ هنگ کنگ در معاملات اولیه 2%... پست کامل