علیرغم اینکه سرمایه گذاران جهان از دو اقتصاد بزرگ جهان سیگنالهای مثبتی دریافت می کنند، اما بازار سهام و ارزهای آسیا آشفته است. آمار خرده فروشی ایالات متحده در ماه دسامبر 0.3 درصد صعود کرد در حالی که نرخ بیکاری کمتر از 204،000 شد که انتظار می رفت. اقتصاد چین با 6.1 درصد رشد در سال 2019، محدوده هدف... پست کامل