هشدار ریسک: CFDs ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل داشتن لوریج بالا، ریسک بالایی هم برای از دست دادن سریع پول دارند.80% از خرده سرمایه گذاران پول خود را در معاملات CFD با این ارائه دهنده از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که چگونگی کار با CFD ها را درک کنید و توان تحمل ریسک بالای ضرر کردن را داشته باشید.
هشدار ریسک: CFDs ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل داشتن لوریج بالا، ریسک بالایی هم برای از دست دادن سریع پول دارند.80% از خرده سرمایه گذاران پول خود را در معاملات CFD با این ارائه دهنده از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که چگونگی کار با CFD ها را درک کنید و توان تحمل ریسک بالای ضرر کردن را داشته باشید.

قراردادهای باز کردن حساب

فهرست مدارک زیر را دانلود کنید، به دقت بخوانید و مطمئن شوید که محتوای تک‌تک آن‌ها را می‌فهمید.

Client Agreementدانلود
Order Execution Policyدانلود
Summary of Order Execution Policyدانلود
Customer Categorisationدانلود
Conflicts of Interest Policyدانلود
Investor Compensation Fundدانلود
Complaints Management Policyدانلود
Investment and Ancillary Servicesدانلود
Safeguarding of Clients Assets Policyدانلود
Pillar III - Risk Management Disclosureدانلود
NASDAQ Global Subscriber Agreementدانلود
Market Display Services - Exhibit B (NYSE Agreement)دانلود
Terms of Business - Standard Accountدانلود
Terms of Business - Cent Accountدانلود
Agreement for Market Data Display Servicesدانلود
Terms of Business - Stock CFDs Accountدانلود
Terms of Business - ECN MT4 Accountدانلود
Terms of Business - ECN Zero MT4 Accountدانلود
Terms of Business - ECN Zero MT5 Accountدانلود
Terms of Business - ECN MT5 Accountدانلود
Terms of Business - FXTM Proدانلود
Terms of Business - FXTM Pro MT5دانلود
Terms of Business - FXTM Invest / Strategy Managerدانلود
Terms of Business - FXTM Invest/Investorدانلود
Key Information Document - CFDs on Commoditiesدانلود
Key Information Document - CFDs on FXدانلود
Key Information Document - CFDs on Indicesدانلود
Key Information Document - CFDs on Metalsدانلود
Key Information Document - CFDs on Sharesدانلود

نکته:
توجه داشته باشید که اگر رابطه کاری شما با Forex Time (FXTM) قطع شود، اطلاعات شخصی شما را به مدت پنج سال دیگر در بایگانی نگهداری می‌کنیم.

Scroll Top