Amaran risiko: CFD ialah instrumen yang kompleks dan terdapat risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj. 80% daripada akaun pelabur runcit kerugian wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda perlu mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda boleh menanggung risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.
Amaran risiko: CFD ialah instrumen yang kompleks dan terdapat risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj. 80% daripada akaun pelabur runcit kerugian wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda perlu mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda boleh menanggung risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

Dana Pampasan Pelabur

1. Umum

 1. Selaras dengan Undang-undang 144(I)/2007, ForexTime (FXTM) merupakan ahli Investor Compensation Fund (ICF) Untuk Pelanggan Cyprus Investment Firm (CIF)).
 2. Tujuan ICF ialah untuk keselamatan tuntutan pelanggan dilindungi terhadap Cyprus Investment Firm yang merupakan kepunyaan ICF, dengan membayar pampasan kepada pelanggan jika CIF tidak boleh, kerana keadaan kewangan yang mungkin tidak akan meningkat dalam masa terdekat, untuk:
  • Membayar balik dana hutang Pelanggan dilindungi, atau dana kepunyaan mereka tetapi ditahan oleh CIF dalam konteks menyediakan perkhidmatan pelaburan kepada Pelanggan tersebut.
  • Menghantar kepada Pelanggan dilindungi peralatan kewangan kepunyaan mereka dan yang disimpan dan diuruskan dalam akaun mereka oleh CIF yang dibincangkan.
 3. ICF bertindak untuk melindungi Pelanggan Runcit CIF. Ini tidak termasuk Pelanggan Profesional dan Pihak Berlawanan Yang Berkelayakan.
 4. Pelanggan yang dilindungi bagi syarikat ahli ICF boleh menerima jumlah pampasan yang boleh dibayar tidak lebih daripada EUR 20,000 atau 90% daripada tuntutan pelabur yang dilindungi, mana-mana yang lebih rendah, tanpa mengambil kira bilangan akaun yang dipegang, mata wang dan tempat perkhidmatan pelaburan tersebut ditawarkan.

2. Pelanggan Tidak Dilindungi

 1. Di bawah Peraturan Dana bersesuaian tidak memberi pampasan kepada kategori pelabur berikut:
  1. Kategori berikut ialah pelabur institusi dan profesional:
   • Firma Pelaburan(IF)
   • Entiti sah yang berkaitan dengan ahli Dana dan secara umumnya, milik kumpulan syarikat yang sama
   • Bank
   • Institusi kredit korporatif
   • Syarikat insurans
   • Organisasi pelaburan kolektif dalam keselamatan boleh pindah milik dan syarikat pengurusan mereka
   • Institusi insurans sosial dan dana
   • Pelabur dikategorikan oleh ahli sebagai profesional, atas permintaan mereka, sejajar dengan artikel 14 dan 15 Code of Professional Conduct IF.
  2. Organisasi negara dan antarabangsa
  3. Kuasa pentadbiran pusat, persekutuan, konfederat, daerah dan setempat
  4. Perusahaan berkaitan dengan Syarikat
  5. Kakitangan pengurusan dan pentadbiran ahli Dana
  6. Pemegang saham ahli Dana, yang mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung di dalam modal jumlah Dana ahli kepada sekurang-kurangnya 5% modal saham, atau rakan kongsinya yang bertanggungjawab secara langsung untuk kewajipan ahli Dana, serta orang yang bertanggungjawab menjalankan audit kewangan ahli Dana seperti dinyatakan di dalam Undang-Undang, seperti pengauditnya yang berkelayakan
  7. Pelabur terlibat dalam perusahaan berhubung dengan ahli Dana dan, secara umum, kumpulan syarikat, yang dipunyai oleh ahli Dana, jawatan atau tanggungjawab berkaitan dengan mereka yang disenaraikan dalam perenggan (5) dan (6)
  8. Saudara darjah kedua dan pasangan kepada mereka yang disenaraikan di dalam perenggan (5), (6) dan (7), juga pihak ketiga bertindak untuk akaun mereka
  9. Selain pelabur yang merujuk di dalam subseksyen (2) seksyen 55 Law 144(I), pelabur-Pelanggan ahli Dana bertanggungjawab untuk fakta berkaitan ahli Dana yang telah mengakibatkan kesukaran kewangan atau yang telah menyumbang kepada kemerosotan keadaan kewangannya atau yang telah menguntungkan daripada fakta-fakta ini
  10. Pelabur dalam bentuk syarikat, yang mana disebabkan saiznya, tidak dibenarkan untuk menarik rumusan kunci kira-kira selaras dengan Undang-undang Syarikat atau undang-undang berkaitan Ahli Kesatuan Eropah.
 2. Dalam perkara-perkara perenggan 2.1 [(5), (6), (7) dan (8)], Dana menggantung pembayaran pampasan dan memberitahu pihak berkepentingan sewajarnya, sehingga ia mencapai keputusan akhir sama ada kes seperti itu dipohon.
Scroll Top