Amaran risiko: CFD ialah instrumen yang kompleks dan terdapat risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj. 80% daripada akaun pelabur runcit kerugian wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda perlu mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda boleh menanggung risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.
Amaran risiko: CFD ialah instrumen yang kompleks dan terdapat risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj. 80% daripada akaun pelabur runcit kerugian wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda perlu mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda boleh menanggung risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

Pelesenan
Peraturan & Pendaftaran

Lesen

CySec

FXTM (Forextime Limited) adalah berlesen dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Tukaran Cyprus (CySEC) di bawah lesen bernombor 185/12.

Tunjukkan Lesen

Suruhanjaya Sekuriti dan Tukaran Cyprus (CySEC) telah ditubuhkan menurut seksyen 5 dalam Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti dan Tukaran 2001 (Penubuhan dan Tanggungjawab) sebagai entiti undang-undang awam.

CySEC berperanan untuk memantau dan mengawal operasi pasaran tukaran kewangan serta transaksi yang dilakukan oleh pasaran berkenaan. CySEC boleh:

 • Menyelia mereka yang menerbitkan sekuriti dan menyenaraikan mereka dalam Bursa Saham Cyprus
 • Memeriksa broker, syarikat-syarikat, perunding-perunding pelaburan dan syarikat pengurusan dana bersama
 • Mengeluarkan lesen operasi kepada broker, firma pembrokeran, firma pelaburan dan pakar runding.
 • Membatalkan lesen operasi sekiranya diperlukan.
 • Mengenakan sekatan punitif terhadap pakar runding pelaburan, broker dan sebarang badan lain di bawah bidang kuasa CySEC.

FXTM (ForexTime Limited) dilesenkan oleh CySEC untuk menawarkan Perkhidmatan Pelaburan dan Sampingan berikut:

 • Menerima dan menghantar arahan
 • Melaksanakan perintah bagi pihak pelanggannya.
 • Berurusan dengan akaun sendiri
 • Pengurusan Portfolio
 • Menyimpan peralatan kewangan dengan selamat dan melindungi pengurusan tunai/cagaran
 • Meluluskan kredit atau pinjaman kepada satu atau lebih instrumen kewangan, yang melibatkan transaksi oleh firma yang meluluskan kredit atau pinjaman berkenaan.
 • Perkhidmatan pertukaran asing yang disambungkan ke perkhidmatan pelaburan
 • Penyelidikan pelaburan
CySec License CySec License

FSCA

FXTM (ForexTime Limited) diberikan lesen oleh Financial Sector Conduct Authority (FSCA) (sebelum ini Financial Services Board FSB) Afrika Selatan dengan nombor lesen Financial Services Provider (FSP) 46614.

FSCA (sebelum ini FSB) ialah institusi bebas berkanun untuk menyelia Industri Perkhidmatan Kewangan Bukan Perbankan Afrika Selatan demi kepentingan awam. FXTM (ForexTime Limited) memegang kategori 1 lesen untuk bertindak sebagai Perantara dalam Sekuriti dan Instrumen (Saham, Instrumen pasaran wang, Bon, instrumen Derivatif).

Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan menyelia industri perkhidmatan kewangan bukan perbankan dan mengawasi penyedia tersebut secara berterusan untuk memastikan bahawa mereka mematuhi duti yang dikenakan oleh Akta tersebut. FSCA bertanggungjawab untuk:

 • Menggalakkan dan mengekalkan pelaburan kewangan yang baik untuk Afrika Selatan.
 • Kelulusan mandat dan borang permohonan untuk budi bicara FXP dan Pentadbiran FSP.
 • Mengambil tindakan kawal selia yang perlu terhadap entiti atau individu yang tidak mematuhi peraturan (penggantungan atau penarikan balik lesen).
 • Menjalankan lawatan di tapak bagi FSP dan pegawai pematuhan.
 • Menerima dan menganalisis penyata kewangan dan laporan pematuhan.
FSB License

Arahan EU & Keahlian

Pasaran dalam Arahan Instrumen Kewangan (MiFID)

Ia dapat mewujudkan medan permainan yang setara bagi seluruh pasaran dalam Kawasan Ekonomi Eropah, dan berperanan untuk melindungi pelabur sambil menggalakkan ketelusan dalam pasaran.

Dana Pampasan Pelanggan (ICF)

FXTM (ForexTime Limited) merupakan ahli Dana Pampasan Pelanggan , iaitu sebuah skim yang berperanan untuk melindungi pelanggan runcit yang layak dengan pembayaran pampasan sekiranya syarikat tertentu gagal mengembalikan dana dan/ atau instrumen kewangan disebabkan masalah kewangan, sekiranya berkenaan.

Pendaftaran

FXTM (ForexTime Limited) turut berdaftar di bawah badan perundangan berikut:

FCA

Financial Conduct Authority

UK

Registration No: 600475

BaFiN

Federal Financial Supervisory Authority

Germany

Registration No: 141282

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Italy

Registration No: 3674

AMF/ACPR

Autorité des marchés financiers

France

Registration No: 74495

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Spain

Registration No: 3429

FSAN

Financial Supervisory Authority of Norway

Norway

Registration No: 4485

ATVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Slovenia

FCMC

Financial and Capital Market Commission

Latvia

FSA

The Danish FSA

Denmark

CBH

Central Bank of Hungary

Hungary

AFM

Netherlands Authority for the Financial Markets

The Netherlands

NBS

Národná Banka Slovenska

Slovak Republic

MFSA

The Malta Financial Services Authority

Malta

CNB

Czech National Bank

Czeck Republic

LB

Lietuvos Bankas

Lithuania

FSA

Financial Supervision Authority

Estonia

FSA

Financial Supervision Authority

Finland

FMA

Austrian Financial Market Authority

Austria

FSA

Komisja Nadzoru Finansowego

Poland

Scroll Top