Amaran risiko: CFD ialah instrumen yang kompleks dan terdapat risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj. 80% daripada akaun pelabur runcit kerugian wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda perlu mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda boleh menanggung risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.
Amaran risiko: CFD ialah instrumen yang kompleks dan terdapat risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj. 80% daripada akaun pelabur runcit kerugian wang apabila berdagang CFD dengan penyedia ini. Anda perlu mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD berfungsi dan sama ada anda boleh menanggung risiko yang tinggi untuk kerugian wang anda.

Dasar Privasi

Data Peribadi anda Dilindungi

Polisi Penggunaan Maklumat

Sekatan berikut perlu dipertimbangkan secara teliti apabila menggunakan maklumat atau sumber dari laman web ForexTime (FXTM):

Dasar Privasi

 1. Laman web ini dan kandungannya tertakluk kepada hak cipta boleh digunakan dan undang-undang harta intelek.
 2. Anda tidak boleh menggunakan laman web ini atau mengubah teks original tanpa kebenaran daripada dari ForexTime Ltd. Jika anda ingin meminta kebenaran, sila hubungi kami.
 3. Anda tidak boleh menggunakan bahan daripada laman web ini atau mengubah teks asal tanpa kebenaran daripada ForexTime Ltd. Jika anda mahu meminta kebenaran, sila hubungi kami.
 4. Menyalin maklumat dari laman web ForexTime (FXTM) dan menyiarkannya di mana-mana di internet hanya dibenarkan jika anda menandakan sumber maklumat pada header dan meletakkan pautan di mana anda menjumpai maklumat ini.
  1. Komitmen
  2. Pengumpulan Data dan Rakaman
  3. Penggunaan Data Peribadi
  4. Kuki
  5. Keselamatan & Perlindungan
  6. Persetujuan Anda
  7. Hak Anda
  8. Pertanyaan

   1. Komitmen

   Privasi pelawat laman web dan pelanggan, sedia ada atau terdahulu, adalah sangat penting kepada kami. ForexTime (FXTM) komited untuk melindungi sebarang maklumat yang kami kumpul, guna, dan simpan mengenai anda.

   2. Pengumpulan Data dan Rakaman

   Apabila anda mendaftar sama ada akaun demo atau langsung dengan ForexTime (FXTM), adalah perlu untuk kami mengumpul sedikit data peribadi daripada anda untuk tujuan perniagaan. Dengan memahami keperluan kewangan anda, kami boleh memperlakukan anda dengan adil sebagai pelanggan; kami boleh menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan yang bersesuaian, memberikan anda maklumat strategi pelaburan yang bersesuaian, memproses permintaan dan transaksi anda dan menawarkan anda perkhidmatan jualan dan pasca jualan.

   Kami meminta, mengumpul dan memproses Data Peribadi berikut daripada anda:

   • Maklumat peribadi dan kewangan diperlukan semasa permohonan/borang pendaftaran atas talian
   • Dokumen yang diperlukan sebagai bukti identiti dan kediaman anda seperti Pasport Antarabangsa, Kad Pengenalan, bil utiliti terkini atau penyata bank.

   Sila ambil perhatian bahawa jika dan apabila anda memilih untuk mengakhiri hubungan kerja anda dengan ForexTime (FXTM), kami harus menyimpan Data Peribadi anda di dalam rekod untuk lima tahun akan datang.

   Selain itu, kami merakam dan memproses:

   • Mana-mana perbualan telefon dan/atau komunikasi elektronik antara kita termasuk mana-mana perbualan telefon dan/atau komunikasi elektronik yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan transaksi atau perkhidmatan pesanan pelanggan.

   Harap maklum bahawa rakaman ini akan disimpan oleh ForexTime (FXTM) selama lima tahun dan jika diminta oleh pihak berkuasa kompeten, untuk tempoh sehingga tujuh tahun.

   3. Penggunaan Data Peribadi

   Senarai berikut menggambarkan sebab mengapa ForexTime (FXTM) mungkin perlu menggunakan Data Peribadi anda:

   • Untuk mengesahkan identiti anda
   • Untuk memastikan anda memenuhi keperluan yang sewajarnya & kesesuaian yang diperlukan untuk menggunakan produk dan perkhidmatan kami.
   • Untuk mengurus dan mengendalikan akaun anda dengan kami.
   • Untuk memproses transaksi anda
   • Untuk menghantar maklumat kepada anda tentang perkhidmatan transaksi/pasca transaksi
   • Untuk memaklumkan anda dengan berita tentang produk kami, perkhidmatan dan sebarang maklumat lain yang relevan dengan hubungan kerja anda dengan ForexTime (FXTM)
   • Untuk tujuan peningkatan laman web
   • Untuk menganalisis data statistik yang akan membantu kami menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan yang lebih baik pada masa akan datang

   4. Kuki

   Kuki adalah bit data yang kecil disimpan dalam pelayar web apabila anda melayari laman web untuk kali pertama. Jika anda melayari kembali laman web tersebut pada masa akan datang, storan kuki dalam pelayar anda membenarkan laman web untuk mengingati bagaimana anda melayarnya untuk kali pertama. Contohnya, ia boleh mengingati nama pengguna dan kata laluan anda. Kuki digunakan dalam laman web ini untuk menawarkan pengguna kami pengalaman melayari dengan lebih tersuai.

   Jika anda tidak bersetuju dengan Polisi Kuki kami anda boleh melumpuhkan Kuki dan masih boleh mengakses laman web kami seperti biasa.

   5. Keselamatan & Perlindungan

   ForexTime (FXTM) adalah komited terhadap keselamatan Data Peribadi anda dengan mematuhi piawaian keselamatan dan menggunakan teknologi keselamatan yang paling terkini.

   Apabila anda mengakses laman web ini, anda memberikan persetujuan kepada ForexTime (FXTM) untuk menyimpan, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda sejajar dengan dasar privasi ini.

   7. Hak Anda

   Sejajar dengan Akta Perlindungan Data, setiap pengguna diberikan beberapa hak berkaitan Data Peribadi mereka. Hak ini termaksud mengakses dan/atau mengubah Data Peribadi anda, memberhentikan pemprosesan data ini dan mencegah pemasaran tidak diingini. ForexTime (FXTM) akan memastikan bahawa data peribadi anda selaras dengan Undang-Undang dan Peraturan bersesuaian untuk perlindungan Data Peribadi.

   8. Pertanyaan

   Jika anda mempunyai sebarang soalan yang tidak dihuraikan di dalam Dasar Privasi ini, atau sebarang kebimbangan lanjut berkaitan penggunaan Data Peribadi, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami melalui emel di support@forextime.com atau telefon di +357 2555 8777.

Scroll Top