Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

FAQ

What can we help you with today?

Dokumentacja

 • Abyś miał pełen dostęp do wszystkich funkcji dostępnych w MyFXTM, mógł ,Zasilać konto’, ,Dokonywać wypłat’ środków i inwestować, Twoje konto musi być zweryfikowane oraz posiadać status ,Zatwierdzone’
 • Zgodnie z wymogami prawnymi musimy zweryfikować tożsamość naszych klientów, zanim nawiążemy z nimi kontakty biznesowe
 1. Dowód tożsamości – paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy
 2. Dowód potwierdzający miejsce zamieszkania – wyciąg bankowy lub wyciąg z karty albo rachunek za media

Dowód tożsamości: w zależności od potrzeby, musisz przesłać kolorową kopię ważnego dowodu tożsamości (awers i rewers). 

Dowód potwierdzający miejsce zamieszkania: należy przesłać kolorową kopię dokumentu wydanego nie wcześniej, niż na 6 miesięcy wstecz. Przykładowe dokumenty, jakie można dostarczyć, to:

 • Rachunek za wodę/gaz/elektryczność/Internet/telefon stacjonarny
 • Certyfikat obywatelstwa lub umowa wynajmu
 • Dokument tożsamości, na którym widnieje Twój adres zamieszkania i który jednocześnie NIE był wykorzystany jako dokument tożsamości 

Nie przyjmujemy rachunków za telefon komórkowy oraz dokumentów wystawianych na skrytkę pocztową jako adres zamieszkania. 

Dokumenty możesz również wysłać na adres documents@forextime.com

Przesyłając dokumenty należy pamiętać o kilku rzeczach:

 • Rozmiar pliku z dokumentem NIE może przekraczać 25 MBNOT exceed 25 MB
 • Dopuszczalne formaty plików to: gif, jpg, tiff, png, doc, docx i pdf

Najczęściej jest to czas nie dłuższy niż 30 minut. 

Oczywiście to zależy od tego, jak szybko wyślesz nam dokumenty. Po ich przesłaniu konto może zostać zatwierdzone w ciągu 30 minut (w czasie godzin pracy). Jeśli chcesz sprawdzić status dokumentów, zapraszamy do kontaktu poprzez Live Chat gdzie będziemy mogli od razu Ci pomóc. Jeśli wymagane będą dodatkowe dokumenty, powiadomimy Cię o tym za pomocą wiadomości email.

Jeśli rachunki (za media) nie są wystawiane na Twoje nazwisko, to wyślij nam kopię ostatniego wyciągu bankowego jako dokument poświadczający miejsce zamieszkania. Pamiętaj, żeby był utworzony nie wcześniej jak 6 miesięcy temu.  

Możesz nam dostarczyć następujące zestawy dokumentów:

 • Dowód osobisty (awers i rewers) z wyciągiem bankowym, wydanym nie wcześniej niż 6 miesięcy temu
  Lub
 • Prawo jazdy (awers i rewers) z wyciągiem bankowym, wydanym nie wcześniej niż 6 miesięcy temu
  Lub
 • Paszport z wyciągiem bankowym, wydanym nie wcześniej niż 6 miesięcy temu

Możesz nam dostarczyć następujące zestawy dokumentów:

 • Kartę PAN (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Prawo jazdy (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Paszport oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)

Możesz nam dostarczyć następujące zestawy dokumentów:

 • Dowód osobisty (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Prawo jazdy (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Paszport oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)

Możesz nam dostarczyć następujące zestawy dokumentów:

 • Dowód osobisty (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Prawo jazdy (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Paszport oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)

Możesz nam dostarczyć następujące zestawy dokumentów:

 • Dowód osobisty (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Prawo jazdy (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Paszport oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)

Możesz nam dostarczyć następujące zestawy dokumentów:

 • Dowód osobisty (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Prawo jazdy (awers i rewers) oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)
  Lub
 • Paszport oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania, wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyciąg z banku lub karty albo rachunek za media)

Back to FAQ
Scroll Top