Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Glosariusz Forex

Wytłumaczenie kluczowych terminów

Rynek forex jest pełen różnych definicji, w których można się zgubić. Z uwagi na fakt, że w ramach edukacji forex należy poznać wszystkie niezbędne terminy, przygotowaliśmy kluczowe definicje w jednym miejscu. Dzięki temu już nigdy nie zgubisz się na rynku!

A
B
C
D
E
F

zakończenie zlecenia.

w momencie, gdy inwestor chce dokonać transakcji po ustalonej cenie, może stworzyć zlecenie Fill or Kill – oznacza to, że jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane po ustalonej cenie, to ma zostać anulowane.

cena, po jakiej zlecenie zostało zrealizowane.

kurs nie jest ustalony, tylko dostosowywany w zależności od popytu i podaży danej waluty w stosunku do innych walut.

cyfrowy wykres, obrazujący wahania cenowe par walutowych, by dostarczyć inwestorom informacji potrzebnych do podejmowania decyzji handlowych.

strategia oparta na założeniu, że jeśli kupisz i sprzedaż (lub sprzedasz i kupisz) walutę w przeciągu krótkiego czasu, to szansa na zysk jest większa, niż przy dużych ruchach cenowych.

system przekazywania inwestorom sygnałów mających pomóc w podjęciu decyzji, czy dany czas jest odpowiedni na kupno lub sprzedaż pary walutowej.

kurs waluty, po jakiej para walutowa może zostać sprzedana lub kupiona w danej chwili.

termin odnosi się do zautomatyzowanego oprogramowania inwestycyjnego, którego zadaniem jest ustalanie, czy dany czas jest odpowiedni na kupno lub sprzedaż pary walutowej.

wpływ, jaki wydarzenia polityczne i ekonomiczne mają na wysokość cen na rynkach finansowych (zmiany stóp procentowych, stopa bezrobocia itp.))

G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Scroll Top