Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowanie w kontrakty CFD jest ryzykowne i może skutkować utratą zainwestowanego kapitału. Upewnij się, że w pełni rozumiesz możliwe ryzyko i nie inwestuj kwot większych, niż te, na utratę których możesz sobie pozwolić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o Ryzyku. ForexTime Ltd podlega regulacji CySEC pod licencją numer 185/12.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Otrzymujesz od nas ochronę przed ujemnym saldem.
Twój kapitał jest zagrożony. Otrzymujesz od nas ochronę przed ujemnym saldem.

Porównaj konta

Nowy FXTM Invest umożliwia inwestorom połączenie się z Twoją strategią po uiszczeniu opłaty. Przeczytaj więcejo FXTM Invest.

Specyfikację konta ECN PAMM znajdziesz na stronie Konta PAMM.

Handel z użyciem dźwigni finansowej może skutkować zarówno większymi zyskami jak i stratami. Kliknij tutaj, aby dowiedzić się więcej i pamiętaj, aby handlować z rozwagą i ostrożnością.

Proszę mieć na uwadze:

1 Rachunki NGN są dostępne tylko dla klientów z Nigerii.

2 Scalping nie jest dozwolony na serwerach z natychmiastowym wykonaniem.

3 Prowizja jest pobierana tylko, jeśli pozycja jest otwarta, w wysokości podwójnych stawek przedstawionych w powyższej tabeli (stan zarówno na chwilę otwarcia, jak i zamknięcia pozycji). Ponieważ wolumen obrotów klienta obliczany jest w skali miesiąca, na początku każdego miesiąca prowizje będą naliczane według najwyższej stawki. Jeśli wolumen obrotu wzrośnie w trakcie miesiąca, stawka będzie automatycznie obniżana, żeby odzwierciedlać rzeczywisty wolumen obrotu.

4 Jeśli w piątek na godzinę przez zamknięciem sesji na kontach Standard.MT4 lub Cent.MT4 będą znajdowały się otwarte, zamknięte lub modyfikowane pozycje na pary walutowe, to wartość dźwigni zostanie ustalona na 1:100. Przed rozpoczęciem kolejnej sesji inwestycyjnej, wartość dźwigni zostanie cofnięta do wartości pierwotnej, uzależnionej od całkowitej liczby otwartych pozycji na koncie.

5 Dźwignia finansowa jest oferowana w oparciu o Twoją wiedzę i doświadczenie. Wymogi dotyczące dźwigni/ depozytu zabezpieczającego mogą być różne w zależności od regulacji prawnych, obowiązujących kraju Twojego zamieszkania. Dla rezydentów Polski maksymalna wartość dźwigni wynosi 1:100.

6 Na kontach ECN MT4, ECN Zero i ECN Pro, na godzinę przed zamknięciem sesji inwestycyjnej w piątek, poziomy Zatrzymania i Depozytu Zabezpieczającego zmieniane są odpowiednio z 50% na 100% oraz z 80% na 130%.

7 Rachunki Cent oferują stałą dźwignię finansową opartą na Twoim doświadczeniu i wiedzy, która może zostać zmieniona w MyFXTM.

8 W zależności od warunków na rynku, wartość spreadu może zostać zwiększona.

9 Egzotyczne pary walutowe są niedostępne na kontach typu swap-free.

10 Dla kontraktów terminowych maksymalna wielkość inwestycji wynosi 10 lotów.

11 Jeśli masz aktywnych Inwestorów, zlecenie dofinansowania lub wypłaty zostanie przetworzone dopiero po zamknięciu wszystkich pozycji na koncie

12 Standardowy rozmiar lota na serwerze Cent wynosi 0,01 lub 1000 jednostek

13 Maksymalna wielkość inwestycji na serwerze Cent to 1 standardowy lot lub 100000 jednostek. Dzięki temu możesz otwierać pozycje do 100 standardowych lotów (12) na inwestycję.

14 Na kontach FXTM Pro spready oferowane są na specjalnych, przeznaczonych dla firm, poziomach. Jednak aby uzyskać preferencyjne warunki w tym zakresie, konieczne jest utrzymywanie stałego bilansu konta w kwocie o minimalnej wartości 25000 EUR/GBP/USD. Jeśli bilans na koncie FXTM Pro spadnie poniżej wymaganego poziomu, to oferta spreadu może zostać cofnięta do ceny detalicznej, która będzie obowiązywała, aż do czasu podładowania konta.

16 Na Rachunku Akcyjnym można obracać tylko CFD na akcje.

17 Prosimy o zapamiętanie, że prowizja jest pobrana osobno w przypadku otwarcia i zamknięcia pozycji na rachunku ECN i MT5 ECN – prowizja to $4 na lota.

18 Prosimy o zauważenie: tydzień przed publikacją raportu finansowego, podczas otwarcia sesji handlowej, depozyt zabezpieczający zostanie podwojony dla określonych akcji dla nowych i otwartych pozycji.

19 FXTM dokonuje stosownych zmian dotyczących dywidendy w przypadku akcji i indeksów spot, gdy pozycje pozostają otwarte w dacie wygaśnięcia prawa do dywidendy. Jeśli klient utrzymuje otwartą pozycję kupna, to dywidenda zostanie dodana do jego rachunku. Jeśli klient utrzymuje otwartą pozycję sprzedaży, to kwota dywidendy zostanie odjęta z rachunku.

20 “Prosimy o zwrócenie uwagi, że wszystkie rachunki oferujące rynkową realizację zleceń (ECN, ECN-Zero, Pro i Rachunek Strategiczny) nie wyświetlają poziomów SL/TP. Jeśli klient chce dodać poziomy SL/TP, może zmodyfikować istniejącą pozycję po otwarciu zlecenia.”