Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Licencje
Regulacje& Rejestracje

Licencje

CySec

FXTM (Forextime Limited) jest licencjonowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), pod numerem licencji 185/12.

Wyświetl licencję

CySEC została założona jako publiczny podmiot prawny zgodnie z Artykułem 5 Prawa o Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Założenie i Obowiązki) z 2001.

Celem CySEC jest nadzorowanie i kontrolowanie operacji i transakcji na giełdowych rynkach finansowych. CySEC może:

 • Nadzorować jednostki emitujące papiery wartościowe i notować je na Cypryjskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • Nadzorować pośredników rynkowych, firmy, konsultantów i fundusze powiernicze.
 • Wydawać licencje na prowadzenie działalności przez brokerów, firmy brokerskie, firmy inwestycyjne oraz konsultantów.
 • Odbierać licencje, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 • Wprowadzać kary i ograniczenia na konsultantów inwestycyjnych, brokerów i inne podmioty, które działają niezgodnie z regulacjami CySEC.

FXTM (ForexTime Limited) jest licencjonowany przez CySEC, dzięki czemu może oferować następujące usługi finansowe i dodatkowe:

 • Otrzymywanie i przekazywanie zamówień
 • Realizacja zleceń w imieniu klientów.
 • Prowadzenie transakcji na własny rachunek
 • Zarządzanie portfolio
 • Zabezpieczanie instrumentów finansowych i zabezpieczenie systemu zarządzania gotówką/poręczeniami
 • Przyznawanie pożyczek/kredytów obejmujących jeden lub więcej instrumentów finansowych, gdy firma przyznająca pożyczkę lub kredyt bierze udział w transakcji.
 • Wymiana walutowa połączona z usługami inwestycyjnymi
 • Badania inwestycji
CySec License CySec License

FSCA

FXTM (ForexTime Limited) jest licencjonowany przez Financial Sector Conduct Authority (FSCA) (dawniej Financial Services Board - FSB) Republiki Południowej Afryki z licencją Financial Services Provider (FSP) nr 46614.

FSCA (dawniej FSB) jest niezależną instytucją ustanowioną statutowo w celu nadzorowania południowoafrykańskiego niebankowego sektora usług finansowych w interesie publicznym. FXTM (ForexTime Limited) posiada licencję kategorii 1 na pełnienie funkcji pośrednika w obrocie papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi (Akcje, instrumenty rynku pieniężnego, Obligacje, Instrumenty Pochodne).

Financial Sector Conduct Authority (FSCA) w Republice Południowej Afryki nadzoruje niebankowy sektor usług finansowych i na bieżąco monitoruje dostawców, aby zapewnić zgodność ich usług z obowiązkami nałożonymi na nich na mocy ustawy. FSC jest instytucją odpowiedzialną za:

 • Promocję i utrzymanie odpowiednich standardów dotyczących usług inwestycyjnych dla klientów w RPA.
 • Zatwierdzanie formularzy aplikacyjnych dotyczących FSP.
 • Podejmowanie niezbędnych decyzji regulacyjnych wobec podmiotów, których działania są sprzeczne z przepisami (wstrzymanie lub anulowanie licencji).
 • Przeprowadzanie kontroli FSP i kontakt z odpowiednimi przedstawicielami odpowiedzialnymi za zgodność z przepisami.
 • Otrzymywanie i analizowanie raportów zgodności finansowej.
FSB License

Zgodność z Dyrektywą UE

Market in Financial Instruments Directive (MiFID)

Daje to gwarancję zgodności z przepisami obowiązującymi w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, chroni inwestorów i zwiększa przejrzystość działań rynkowych.

Fundusz Kompensacyjny Inwestorów (ICF)

FXTM (ForexTime Limited) jest członkiem I Funduszu Kompensacyjnego Inwestorów , który chroni klientów detalicznych, wypłacając kompensację w sytuacji, gdy firma nie może pokryć swoich zobowiązań finansowych.

Rejestracje

FXTM (ForexTime Limited) jest także zarejestrowany w następujących instytucjach regulacyjnych:

FCA

Financial Conduct Authority

UK

Registration No: 600475

BaFiN

Federal Financial Supervisory Authority

Germany

Registration No: 141282

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Italy

Registration No: 3674

AMF/ACPR

Autorité des marchés financiers

France

Registration No: 74495

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Spain

Registration No: 3429

FSAN

Financial Supervisory Authority of Norway

Norway

Registration No: 4485

ATVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Slovenia

FCMC

Financial and Capital Market Commission

Latvia

FSA

The Danish FSA

Denmark

CBH

Central Bank of Hungary

Hungary

AFM

Netherlands Authority for the Financial Markets

The Netherlands

NBS

Národná Banka Slovenska

Slovak Republic

MFSA

The Malta Financial Services Authority

Malta

CNB

Czech National Bank

Czeck Republic

LB

Lietuvos Bankas

Lithuania

FSA

Financial Supervision Authority

Estonia

FSA

Financial Supervision Authority

Finland

FMA

Austrian Financial Market Authority

Austria

FSA

Komisja Nadzoru Finansowego

Poland

Scroll Top