Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

MasterCard

MasterCard
WalutaEUR, USD, GBP
Opłaty/prowizjeBrak prowizji
Czas przetwarzania2 godziny
Minimalna kwota depozytu5 EUR/USD/GBP

Jak wnieść depozyt na konto FXTM

 1. W górnym menu MyFXTM wybierz „Wnieś depozyt”. Upewnij się, że w otwartym formularzu opcja „Wnieś depozyt” została wybrana jako „Rodzaj przelewu”. Wybierz konto handlowe, na które ma zostać wniesiony depozyt, i w polu „Metoda przelewu” wybierz „Karta debetowa/kredytowa”. W polu „Waluta przelewu” wybierz walutę, w której denominowane jest Twoje konto, wpisz żądaną wielkość depozytu i kliknij „Zatwierdź”.
 2. Po sprawdzeniu poprawności informacji kliknij „Prześlij”. Po wyborze opcji przesłania nastąpi przekierowanie na stronę przetwarzania płatności, gdzie konieczne będzie wpisanie szczegółowych danych karty.
 3. Podgląd statusu depozytu dostępny jest w Historii MyFXTM.

Ważne informacje

Przy wnoszeniu depozytu należy pamiętać o następujących kwestiach:

 1. Płatności wnoszone przez osoby trzecie nie będą honorowane.
 2. Do przetworzenia depozytu FXTM wymaga kolorowego skanu przedniej i tylnej strony karty. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy udostępnienie tylko 4 ostatnich cyfr numeru znajdującego się na przedniej stronie karty. Zakryj również ostatnie 3 cyfry na odwrocie karty (nie wymagamy kodu CVV). Inne szczegóły muszą być wyraźnie widoczne. Karta musi być podpisana.
 3. FXTM akceptuje transakcje dokonywane wyłącznie w EUR, GBP i USD. Wszystkie transakcje przeprowadzane za pośrednictwem karty w innej walucie zostaną automatycznie przeliczone na EUR lub USD. Może zostać naliczona opłata za przeliczenie.
 4. Agent rozliczeniowy może obciążyć odbiorcę opłatą za każdą transakcję prowadzoną przez klientów FXTM. (zob. tabela kursów wymiany). Kwota netto zostanie zapisana na koncie handlowym, które zostało zasilone przez agenta rozliczeniowego.
 5. Jeżeli złożenie depozytu zakończy się pomyślnie, zostanie on w krótkim czasie wpłacony na konto handlowe. W przypadku braku możliwości weryfikacji Twoich danych przez agenta rozliczeniowego lub FXTM mogą wystąpić opóźnienia.
 6. Depozyt początkowy musi zostać przesłany z powrotem na tę samą kartę, z której otrzymano środki.
 7. Konieczne może być okazanie kodu autoryzacyjnego depozytu za pośrednictwem karty.
 8. Konieczne może być okazanie wyciągu z karty lub zrzutu ekranowego z konta internetowego stanowiących dowód dokonania transakcji w FXTM.
 9. Wszystkie wymogi dotyczące danych kart kredytowych przesyłane są wyłącznie w formie oficjalnych wiadomości e-mail FXTM. Nigdy nie wymagamy podania danych poufnych (CVV, kod zabezpieczający 3D itp.). Jeżeli otrzymałeś budzące podejrzenia prośby z nieznanego adresu e-mail, skontaktuj się z nami, pisząc na adres backoffice@forextime.com
 10. Dla klientów, którzy mieszkają w RPA i chcą dokonywać wpłat za pomocą karty kredytowej, wymagane jest przedstawienie wyciągu bankowego potwierdzającego połączenie karty z tym kontem bankowym.
 11. W przypadku kart przedpłaconych należy przedstawić nam wszelkie dowody dotyczące źródła pochodzenia środków. W celu weryfikacji źródła środków, prosimy o przesłanie wyciągu z karty zawierającego imię i nazwisko, numer IBAN i adres oraz sposób doładowania konta karty.
  Jeśli rachunek karty zostało doładowane kartą debetową/kredytową, należy pokazać transakcję i przesłać zdjęcie PRZODU karty (z imieniem, ostatnimi czterema cyframi i datą ważności). Jeśli rachunek karty jest/został sfinansowany przelewem bankowym, proszę pokazać transakcję i przesłać oryginalny wyciąg z rachunku, podając imię i nazwisko, adres, numer IBAN i transakcję na kartę. Jeśli Twój rachunek karty jest/został sfinansowany przez Wynagrodzenie z Twojego zatrudnienia, proszę pokazać transakcję i przesłać potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia.
WalutaEUR, USD, GBP
Opłaty/prowizje2 EUR/ 3 USD/ 2 GBP
Czas przetwarzaniaTego samego dnia roboczego

Jeżeli chcesz wypłacić środki z konta handlowego za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej, musisz wypełnić zlecenie na koncie MyFXTM.

Jak wypłacać środki z konta FXTM

 1. W górnym menu MyFXTM wybierz Wypłaty środków. Po upewnieniu się, że w otwartym formularzu jako „Rodzaj przelewu” wybrano „Wypłata”, wybierz konto handlowe, z którego chcesz wypłacić środki. W polu „Metoda przelewu” wybierz „Karta debetowa/kredytowa”.
 2. Określ walutę, w której ma zostać dokonana wypłata, numer karty, datę ważności, imię i nazwisko posiadacza oraz nazwę banku, który ją wydał. Przed wypełnieniem pozostałej części formularza i kliknięciem „Zatwierdź” upewnij się, że znasz warunki wypłat.
 3. Podgląd statusu wypłaty dostępny jest w „Historii MyFXTM”.

Ważne informacje

 1. Dokonywanie wypłat na konto strony trzeciej jest niedopuszczalne. Imię i nazwisko posiadacza karty muszą zgadzać się z imieniem i nazwiskiem posiadacza konta handlowego.
 2. Dokonanie wypłaty możliwe jest na tę samą kartę, na którą wpłacono środki.
 3. Opłata za przetworzenie zlecenia wypłaty zostanie potrącona z wypłacanej kwoty.
 4. Upewnij się, że margines dostępny na koncie wystarczy do pokrycia wypłaty. Jeżeli tak nie jest, konieczne może być zamknięcie otwartych pozycji na koncie.
 5. Wypłaty są realizowane przez FXTM w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Pieniądze zostaną wysłane do Karty Debetowej / Kredytowej w ciągu jednego tygodnia od momentu przesłania przez nas. Może wystąpić opóźnienie, jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować twoich informacji.
 6. Środki możesz wypłacić za pomocą karty wyłącznie wówczas, jeżeli za pośrednictwem tej samej karty został wniesiony depozyt.
 7. Nie ma minimalnej kwota wypłaty za transakcję.Maksymalna kwota wypłaty wynosi 15,000 EUR / USD za transakcję.
 8. Jeżeli przetworzenie zlecenia wypłaty przez agenta rozliczeniowego nie jest możliwe, przedstawiciel naszego działu administracyjnego może skontaktować się z Tobą w celu omówienia dostępnych alternatywnych rozwiązań.
Scroll Top