Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Bezpieczeństwo środków klientów

ForexTime Ltd świadczy usługi ponad 10 000 klientów w 135 krajach z całego świata. Zawsze ściśle przestrzegamy obowiązujących regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa środków oraz bezpieczeństwa i ochrony klientów i ich inwestycji. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego i godnego zaufania środowiska inwestycyjnego dla wszystkich współpracujących z nami osób.

Regulacje

ForexTime Limited podlega regulacji ze strony CySEC, posiadając licencję o numerze 185/12 i jest zarejestrowany w UK FCA pod numerem referencyjnym 600475. Środki inwestorów są deponowane w bezpieczny sposób na kontach innych niż te, które służą naszej instytucji do przechowywania własnych pieniędzy. Zawsze są to konta znajdujące się w najlepszych europejskich bankach.

MiFID (i.e. the Dyrektywa Europejska nr 2004/39/EC)

ForexTime podlega regulacji CySEC oraz przestrzega regulacji zawartych w MiFID.

Segregowane środki

Środki klientów są całkowicie oddzielone od środków operacyjnych firmy i trzymane w najlepszych europejskich bankach. ForexTime Ltd nie korzysta ze środków klientów w celu prowadzenia swojej działalności lub dokonywania jakichkolwiek inwestycji. Dzięki temu, przez cały czas środki te są bezpieczne.

Partnerstwo z bankami

ForexTime Ltd nawiązało stosunki partnerskie z kilkoma europejskimi bankami. Więcej informacji na ten temat znajduje się na naszej podstronie Depozyty i wypłaty.

Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów

ForexTime jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów, organizacji, której celem jest ochrona klientów detalicznych i wypłata im odpowiednich odszkodowań w przypadku, gdyby w wyniku problemów finansowych firma nie była w stanie zwrócić środków i instrumentów finansowych należących do klientów. Kliknij, by dowiedzieć się więcej.

Metody szyfrowania

FXTM wdrożyło protokół bezpieczeństwa sieciowego SSL (Secure Sockets Layer), by zagwarantować bezpieczeństwo połączenia podczas komunikacji z naszymi klientami, ochronę klientów w trakcie dokonywania przez nich transakcji za pośrednictwem firmy oraz utrzymanie poufności danych klientów.

  1. Identyfikacja użytkownika oraz polityka uwierzytelniania po stronie serwera zapewniają wysłanie danych do właściwego terminala klienta i do odpowiedniego serwera.
  2. Przesyłane dane są szyfrowane celem zabezpieczenia przed kradzieżą danych oraz przed nieautoryzowanym dostępem ze strony podmiotów trzecich.
  3. Zachowanie integralności danych i zapewnienie ich niezmienności w trakcie przesyłania.

Mamy świetną kondycję finansową i utrzymujemy praktyki zapewniające przejrzystość informacji

ForexTime Ltd dąży do zapewnienia całkowitej przejrzystości. Spełniamy ścisłe standardy finansowe, takie jak np. odpowiednie poziomy kapitału. Mamy obowiązek składania okresowych raportów finansowych organom, których regulacji podlegamy.

Scroll Top