Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowanie w kontrakty CFD jest ryzykowne i może skutkować utratą zainwestowanego kapitału. Upewnij się, że w pełni rozumiesz możliwe ryzyko i nie inwestuj kwot większych, niż te, na utratę których możesz sobie pozwolić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o Ryzyku. ForexTime Ltd podlega regulacji CySEC pod licencją numer 185/12.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Otrzymujesz od nas ochronę przed ujemnym saldem.
Twój kapitał jest zagrożony. Otrzymujesz od nas ochronę przed ujemnym saldem.

Porównaj konta

Nowy FXTM Invest umożliwia inwestorom połączenie się z Twoją strategią po uiszczeniu opłaty. Przeczytaj więcejo FXTM Invest.

Handel z użyciem dźwigni finansowej może skutkować zarówno większymi zyskami jak i stratami. Kliknij tutaj, aby dowiedzić się więcej i pamiętaj, aby handlować z rozwagą i ostrożnością.

Proszę mieć na uwadze:

1Dźwignia finansowa jest oferowana na podstawie wiedzy i doświadczenia. Wymogi dotyczące dźwigni finansowej / depozytu zabezpieczającego mogą ulec zmianie w wyniku obowiązujących przepisów w kraju zamieszkania. Dla mieszkańców Polski maksymalna dźwignia wynosi 1:100.

2Na godzinę przed zamknięciem sesji giełdowej w piątek poziomy Stop Out i Margin Call zmieniają się odpowiednio z 50% na 100% i z 80% na 130% na rachunkach ECN, ECN Zero i FXTM Pro.

3Spready są płynne i mogą zwiększać się w określonych porach dnia, w zależności od warunków rynkowych.

4Egzotyczne pary nie są dostępne dla rachunków bez zamiany.

5Spready na poziomie instytucjonalnym oferowane są na rachunkach FXTM Pro pod warunkiem, że przez cały czas utrzymywane jest minimalne saldo rachunku w wysokości 25.000 EUR/GBP/USD. Jeśli saldo rachunku FXTM Pro spadnie poniżej wymaganej kwoty, oferta spreadu może powrócić do cen detalicznych do czasu zasilenia rachunku. W takim przypadku klient zostanie o tym wcześniej poinformowany.

6Należy pamiętać, że na wszystkich rachunkach MT4 z realizacją rynkową (ECN, ECN Zero i Pro) zaprogramowane poziomy SL/TP są niedozwolone. Jeśli klient chce dodać poziomy SL/TP, może zmodyfikować istniejącą pozycję po otwarciu zlecenia.

7FXTM stosuje korekty z tytułu dywidend w Indeksach Spotowych, gdy pozycje pozostają otwarte w pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy. W przypadku posiadania przez klienta pozycji kupna, na jego rachunku zostanie zaksięgowana kwota dywidendy. W przypadku posiadania przez klienta pozycji sprzedaży, kwota dywidendy zostanie pobrana z jego rachunku.

8W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Rachunku ECN MT4: maksymalny wolumen na transakcję to 5 lotów; w przypadku Indeksów Spot maksymalny wolumen to 50 lotów na transakcję w ECN Zero.

9W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Rachunku ECN MT4: maksymalny wolumen dla wszystkich transakcji obejmujących Indeksy Spot to 50 lotów i 15 lotów dla Towarów Spot.

10Prowizja pobierana jest tylko w przypadku otwarcia pozycji, na poziomie dwukrotnie wyższym niż poziomy podane w powyższej tabeli (uwzględnia zarówno otwarcie, jak i zamknięcie pozycji). Szczegółowe informacje na temat opłat prowizyjnych za rachunek ECN MT4 można znaleźć na stronie Prowizje.

11Należy pamiętać, że wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od symbolu i serwera. Więcej informacji na ten temat znajduje się sekcji Dźwignia finansowa i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

12 Jeśli pozycje zostaną otwarte, zamknięte lub zmodyfikowane na rachunku Standard.MT4 lub Cent.MT4 w trakcie godziny przed zakończeniem sesji w piątek, dźwignia finansowa zostanie przestawiona na maksimum do 1:100 dla wszystkich par walutowych Forex i metali spot. Przed rozpoczęciem kolejnej sesji giełdowej dźwignia zostanie zresetowana na podstawie całkowitego wolumenu otwartych pozycji na rachunku.

13 Na serwerze Cent 1 wielkość w lotach wynosi 0,01 Standardowych Lotów lub 1.000 jednostek. Maksymalny wolumen na transakcję na serwerze Cent wynosi 100 Centów i jest równy 1 Standardowemu Lotowi lub 100.000 jednostek.

14 Należy pamiętać, że na tydzień przed okresem publikacji wyników finansowych, depozyt zabezpieczający dla niektórych akcji spółek podwoi się w przypadku nowych i otwartych pozycji.

15FXTM stosuje korekty z tytułu dywidend od Akcji i Indeksów Spot, gdy pozycje pozostają otwarte w dniu, w którym zaczyna się okres bez prawa do dywidendy. W przypadku posiadania przez klienta pozycji kupna, jego rachunek zostanie zasilony kwotą dywidendy. W przypadku posiadania przez klienta pozycji sprzedaży, kwota dywidendy zostanie pobrana z jego rachunku.

16W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Standardowym Rachunku MT4: maksymalny wolumen na transakcję to 5 lotów; maksymalny wolumen dla wszystkich zleceń obejmujących Indeksy Spot to 50 lotów i 15 dla Towarów Spot

17Rachunki Cent oferują stałą dźwignię finansową, która jest oparta na Twoim doświadczeniu i wiedzy i może być zmieniana w MyFXTM.