Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Porównaj konta

Nowy FXTM Invest umożliwia inwestorom połączenie się z Twoją strategią po uiszczeniu opłaty. Przeczytaj więcejo FXTM Invest.

Handel z użyciem dźwigni finansowej może skutkować zarówno większymi zyskami jak i stratami. Kliknij tutaj, aby dowiedzić się więcej i pamiętaj, aby handlować z rozwagą i ostrożnością.

Proszę mieć na uwadze:

1Dźwignia finansowa jest oferowana na podstawie wiedzy i doświadczenia. Wymogi dotyczące dźwigni finansowej / depozytu zabezpieczającego mogą ulec zmianie w wyniku obowiązujących przepisów w kraju zamieszkania.

2Należy pamiętać, że Firma może według własnego uznania zmienić, w ciągu godziny przed zamknięciem sesji w każdy piątek, poziomy Stop Out i Wezwania do Uzupełnienia Depozytu odpowiednio z 50% do 100% i z 80% do 130%, dla wszystkich rachunków ECN MT4/MT5. Ponadto, uprzejmie informujemy, że Firma może przedłużyć okres obowiązywania tych zmian tak długo, jak uzna to za konieczne po otwarciu rynku, informując o tym Klienta z wyprzedzeniem na piśmie.

3Spready są płynne i mogą zwiększać się w określonych porach dnia, w zależności od warunków rynkowych.

4Egzotyczne pary nie są dostępne dla rachunków bez zamiany.

5Spready na poziomie instytucjonalnym oferowane są na rachunkach FXTM Pro pod warunkiem, że przez cały czas utrzymywane jest minimalne saldo rachunku w wysokości 25.000 EUR/GBP/USD. Jeśli saldo rachunku FXTM Pro spadnie poniżej wymaganej kwoty, oferta spreadu może powrócić do cen detalicznych do czasu zasilenia rachunku. W takim przypadku klient zostanie o tym wcześniej poinformowany.

6Należy pamiętać, że na wszystkich rachunkach MT4 z realizacją rynkową (ECN, ECN Zero i Pro) zaprogramowane poziomy SL/TP są niedozwolone. Jeśli klient chce dodać poziomy SL/TP, może zmodyfikować istniejącą pozycję po otwarciu zlecenia.

7W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Rachunku ECN MT4: maksymalny wolumen na transakcję to 5 lotów; w przypadku Indeksów Spot maksymalny wolumen to 50 lotów na transakcję w ECN Zero.

8W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Rachunku ECN MT4: maksymalny wolumen dla wszystkich transakcji obejmujących Indeksy Spot to 15 lotów i 50 lotów dla Towarów Spot.

9Prowizja w przypadku ECN MT4 jest pobierana tylko w przypadku otwarcia pozycji na poziomie dwukrotnie wyższym od poziomów określonych w powyższej tabeli (uwzględniając zarówno otwarcie, jak i zamknięcie pozycji). Szczegółowe informacje na temat prowizji dla rachunku ECN MT4 można znaleźć na Stronie Prowizje. W przypadku ECN MT5 prowizja jest ustalona na poziomie 4 USD za lota, przy otwarciu pozycji nalicza się 2 USD, a przy zamknięciu pozycji 2 USD.

10Należy pamiętać, że wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od symbolu i serwera. Więcej informacji na ten temat znajduje się sekcji Dźwignia finansowa i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

11 Na serwerze Cent 1 wielkość w lotach wynosi 0,01 Standardowych Lotów lub 1.000 jednostek. Maksymalny wolumen na transakcję na serwerze Cent wynosi 100 Centów i jest równy 1 Standardowemu Lotowi lub 100.000 jednostek.

12FXTM stosuje korekty dywidendowe dla akcji i indeksów spot, gdy pozycje zostają otwarte po końcu sesji giełdowej, w dniu roboczym poprzedzającym dzień ex-dividend. Należy jednak pamiętać, że korekta dywidendowa ma miejsce przed otwarciem rynku w dniu ex-dividend. Jeśli klient posiada pozycje kupna, jego konto zostanie zasilone stałą kwotą dywidendy. Jeśli klient utrzymuje pozycje sprzedaży, wówczas kwota dywidendy zostanie obciążona z jego rachunku.

13W przypadku Indeksów Spot i Towarów Spot na Standardowym Rachunku MT4: maksymalny wolumen na transakcję to 5 lotów; maksymalny wolumen dla wszystkich zleceń obejmujących Indeksy Spot to 15 lotów i 50 dla Towarów Spot

14Zwracamy uwagę, że podczas codziennego rolloveru od godziny 23:59:59 (czas serwera MT) i przez kilka sekund nasze serwery przestają akceptować wszelkie zlecenia z uwagi na przetwarzanie danych w związku z przygotowaniem zestawień dziennych i miesięcznych.

Scroll Top