Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 90% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 90% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

CFD na Towary

Inwestuj w WTI i ropę Brent

Czym są kontrakty CFD?

CFD (Contract for Difference – kontrakt na różnice kursowe) to umowa pomiędzy kupującym i sprzedającym, zgodnie z którą sprzedający wypłaca kupującemu kwotę równą różnicy między wartością aktywów w chwili zawarcia umowy a ich wartością bieżącą. Ze względu na wiele związanych z nimi korzyści kontrakty te zyskały dużą popularność wśród inwestorów.

Czym są kontrakty CFD na towary?

W ForexTime (FXTM) oferujemy wiele rodzajów kontraktów CFD na towary. Wschłuchujemy się w potrzeby klientów i zaspokajamy najpowszechniejsze z nich. Oferowane przez nas CFD na Towary to nowa, elastyczna okazja do zawierania transakcji z niższym poziomem marginesu i uzyskania łatwego dostępu do rynków towarowych.

Możesz dokonywać inwestycji CFD na następujące kontrakty:

  • UK Brent (Spot)
  • US Crude (Spot)
  • US Gaz Naturalny (Spot)

Korzyści płynące ze stosowania kontraktów CFD dla transakcji futures na towary

  • Te same zasady dotyczą zajmowania krótkich jak i długich pozycji. Bez względu, czy chcesz zagrać na krótko czy na długo, obowiązują te same zasady dotyczące handlu oraz wymagania związane z depozytem zabezpieczającym.
  • Obrót CFD na surowce jest dużo tańszy niż handel instrumentami bazowymi, ponieważ wymagany depozyt zabezpieczający na CFD jest znacznie niższy.
  • Błyskawiczna realizacja zleceń oznacza, że możesz szybko i skutecznie przeprowadzać transakcje.
  • Fakt, że CFD umożliwiają Ci zajmowanie krótkich i długich pozycji daje Ci przewagę, ponieważ możesz wykorzystać także okresy ze spadającymi cenami.
Scroll Top