Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 90% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 90% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

CFD na indeksy

Indeksy w USA, Europie, Australii i Azji

Czym jest handel CFD?

CFD oznacza "Kontrakt na Różnice Kursowe", który jest umową zawartą między dwiema stronami - kupującym i sprzedającym - w sprawie zmian cen określonego produktu finansowego.

Handel CFD oferuje inwestorom dostęp do rynków finansowych bez potrzeby zakupu produktów fizycznych/bazowych. Zamiast tego kupują oni kontrakty spekulujące na przyszłych zmianach cen aktywów bazowych.

Handel CFD na indeksy

Z FXTM możesz handlować CFD na jedne z najpopularniejszych indeksów w USA, Europie, Australii i Azji. Obejmują one między innymi, ale nie tylko:

  • GDAX (Dax 30)
  • AUS200 (Australia 200)
  • ND100m (US Tech 100 - Mini)
  • UK100 (UK 100)
  • SP500m (US SPX 500 - Mini)

Dźwignia finansowa

CFD są popularne wśród inwestorów, ponieważ oferują tanie wejście na rynki finansowe. Dźwignia finansowa oznacza, że można zainwestować jedynie ułamek wartości całkowitego kosztu samego kontraktu, co pozwala potencjalnie wygenerować większy zwrot. Należy jednak pamiętać, że dźwignia finansowa może zwiększyć zarówno zyski jak i straty.

Niski koszt

Handel CFD na indeksy jest mniej kosztowny niż obrót indeksami bazowymi, oferując jednocześnie jednakowy potencjał generowania zysków. Jeżeli inwestor posiada długa pozycję w CFD i wartość indeksu wzrasta, to może osiągnąć nawet większy zysk niż inwestor posiadający akcje wchodzące w skład indeksu, ze względu na niższe koszty. Działa to także w drugą stronę - w przypadku spadku ceny, straty mogą okazać się większe.

Przykład nr 1 dla WSt30m (Wall Street 30 mini)

Wstępny depozyt

$1000

Dźwignia

1:100

Środki dostępne w handlu

$100,000

Wielkość w lotach

1

Kierunek

Kupno

Cena otwarcia

23508

Cena zamknięcia

23599

Zysk

$91,00

Prowizja (opłata)
Swap (opłata)

-$9,40
-$4

Przykład nr 2 dla WSt30m (Wall Street 30 mini)

Wstępny depozyt

$1000

Dźwignia

1:100

Środki dostępne w handlu

$100.000

Wielkość w lotach

1

Kierunek

Kupno

Cena otwarcia

23508

Cena zamknięcia

23447

Strata

-$61,00

Prowizja (opłata)
Swap (opłata)

-$9,40
-$4

Szybka realizacja zleceń

CFD na Indeksy są dostępne zarówno z natychmiastową jak i rynkową realizacją zleceń. Oznacza to, że Twoje zlecenia są realizowane bez opóźnień, co gwarantuje szybki i sprawny handel.

Kluczowe kwestie związane z handlem CFD na indeksy:

  • Indeksy otrzymują dywidendy w zależności od dywidendy netto z akcji, które wchodzą w ich skład. Klienci FXTM handlujący CFD na Indeksy korzystają z tych dywidend.
  • W przypadku CFD obowiązują te same wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, niezależnie od tego, czy sprzedajesz czy kupujesz.
  • Ponieważ można zajmować zarówno krótkie, jak i długie pozycje w CFD, spadki oznaczają zarówno ryzyko strat jak i szansę na zyski.
  • Handel CFD na Indeksy jest o wiele tańszy niż obrót indeksem bazowym, ale charakteryzuje się podobnym potencjałem generowania zysków i strat.
  • Wielu inwestorów uważa handel CFD za atrakcyjny, jednak należy pamiętać, że są one obciążone takim samym ryzykiem jak handel dowolnymi aktywami opartymi na mechanizmie dźwigni finansowej.

Aby wyświetlić pełną listę Indeksów Spot oferowanych przez FXTM w ramach handlu CFD, prosimy o przejście na stronę Specyfikacje Kontraktów.

Scroll Top