Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 90% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 90% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

CFD na akcje

Akcje Twoich ulubionych spółek

Czym jest CFD?

CFD oznacza "Kontrakt na Różnice Kursowe", który jest umową zawartą między dwiema stronami - kupującym i sprzedającym - w sprawie zmian cen określonego produktu finansowego. Zasadniczo, sprzedający musi zapłacić kupującemu różnicę między wartością bieżącą aktywa bazowego, a jego wartością w momencie zawarcia kontraktu.

Dlaczego warto handlować CFD na akcje?

Obrót kontraktami CFD na akcje umożliwia Ci wejście na giełdę i handlowanie swoimi ulubionymi spółkami. Jako inwestor, handlujesz w oparciu o zmiany cen akcji spółki, która jest notowana na giełdzie.

Obracając CFD nie nabywasz aktywa bazowego - to jeden z najważniejszych aspektów handlu CFD. Inwestor nie jest tym samym narażony na negatywne zdarzenia korporacyjne, w tym upadłość. Na sytuację inwestora wpływa jednak zmiana cen akcji wybranej spółki.

FXTM oferuje CFD na akcje niemal 180 kluczowych spółek, w tym takich jak:

  • Alibaba
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • American Express

Natychmiastowa realizacja transakcji

Nasze CFD na Akcje są przedmiotem natychmiastowej realizacji zleceń. Ceny są bezpośrednio kwotowane na naszej platformie, a prędkość realizacji jest regularnie sprawdzana i weryfikowana przez PwC.

Niski koszt

Handel CFD na akcje jest znacznie tańszą opcją niż kupno i handel akcjami bazowymi. Nie ponosisz bowiem kosztów związanych z bezpośrednim kupnem lub sprzedażą akcji. CFD oferują inwestorowi takie same możliwości zysku, jak gdyby kupił akcje, a czasami nawet większe z powodu potencjalnie niższych kosztów.

Należy jednak pamiętać o ryzyku poniesienia potencjalnych strat, jeśli kurs akcji podąży w niekorzystnym dla inwestora kierunku.

Przykład nr 1 dla #GE (General Electric)

Wstępny depozyt

$1000

Dźwignia

1:100

Środki dostępne w handlu

$100.000

Wielkość w lotach

1

Kierunek

Kupno

Cena otwarcia

31,36

Cena zamknięcia

31,94

Zysk

$58,00

Prowizja (opłata)
Swap (opłata)

-$0,00
-$0,20

Przykład nr 2 dla #GE (General Electric)

Wstępny depozyt

$1000

Dźwignia

1:100

Środki dostępne w handlu

$100.000

Wielkość w lotach

1

Kierunek

Kupno

Cena otwarcia

31,36

Cena zamknięcia

30,69

Strata

-$67,00

Prowizja (opłata)
Swap (opłata)

-$0,00
-$0,20

Dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający

W przypadku CFD, generalnie obowiązują identyczne wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających, niezależnie od tego, czy zajęta przez Ciebie pozycja jest długa czy krótka. Co więcej, dźwignia finansowa jest wyższa w przypadku CFD niż w tradycyjnym handlu, a wymagany depozyt zabezpieczający dla CFD na akcje często zaczyna się od zaledwie 3%. Inwestorzy nadal muszą pamiętać o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem w swoich strategiach, ponieważ użycie dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego może potencjalnie zwiększyć zarówno straty, jak i zyski.

Dywidendy

Przy handlu CFD na Akcje z FXTM, wszelkie pozytywne zdarzenia mające wpływ na spółki odnoszą się także do inwestorów posiadających na nie ekspozycję. Dotyczy to także korekt cen odzwierciedlających wypłatę dywidendy. Dywidenda to część zysku spółki, który jest podzielony między udziałowców, tak więc są one rozdzielane także pomiędzy naszych klientów, którzy kupują lub sprzedają CFD na akcje określonej spółki.

Kluczowe czynniki dotyczące handlu CFD na akcje:

  • FXTM ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z NYSE i NASDAQ, dwóch największych giełd na świecie.
  • Godziny obrotu CFD na akcje są identyczne z godzinami obrotu na giełdzie, na której notowane są akcje wybranej spółki.
  • Jeśli cena akcji spada, to może to prowadzić do strat, ale również do potencjalnych szans na zysk.
  • Chociaż handel CFD na akcje jest popularny, należy pamiętać, że wiąże się on z takim samym ryzykiem jak obrót wszelkimi innymi aktywami opartymi na mechanizmie dźwigni finansowej.
Scroll Top