การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่
การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย

What can we help you with today?

การจัดทำเอกสาร

 • บัญชีของคุณจะต้องได้รับการตรวจสอบและมีสถานะ 'อนุมัติแล้ว' เพื่อรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดภายใน MyFXTM และสามารถที่จะ 'ฝาก' และ 'ถอน' เงินเช่นเดียวกับการซื้อขาย
 • ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เราจะต้องตรวจสอบตัวตนของลูกค้าของเราก่อนที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพวกเขา
 1. หลักฐานแสดงตัวตน - หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับรถ
 2. หลักฐานการพำนักอาศัย - ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค

หลักฐานแสดงตัวตน: โปรดทราบว่าคุณต้องส่งสำเนาสีของเอกสารประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ตามที่กำหนด 

หลักฐานการพำนักอาศัย: โปรดทราบว่านี่ควรจะเป็นสำเนาสีและต้องมีการออกให้เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ตัวอย่างของเอกสารที่สามารถส่งมาได้มีดังนี้:

 • บิลค่าน้ำ/แก๊ส/ไฟฟ้า/อินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์พื้นฐาน
 • ใบรับรองถิ่นที่พักอาศัยหรือสัญญาเช่า 
 • เอกสารประจำตัวที่ระบุที่อยู่ของคุณและยังไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นเอกสารประจำตัวของคุณ 

เราไม่ยอมรับบิลค่าโทรศัพท์มือถือหรือเอกสารที่ระบุว่ากล่องรับไปรษณีย์เป็นที่อยู่อาศัย 

คุณสามารถส่งเอกสารของคุณไปที่ documents@forextime.com

สิ่งที่คุณต้องทราบเมื่อทำการอัปโหลดเอกสารของคุณคือ:

 • ขนาดของเอกสารต้องไม่เกิน 25 MB
 • เราสามารถรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: gif, jpg, tiff, png, doc, docx และรูปแบบไฟล์ pdf

โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที 

โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถให้เอกสารที่จำเป็นแก่เราได้รวดเร็วเพียงใด เมื่อเอกสารถูกส่งมาแล้ว เราสามารถทำการอนุมัติบัญชีภายใน 30 นาทีในชั่วโมงการทำงาน หากคุณต้องการตรวจสอบสถานะเอกสารของคุณ กรุณาติดต่อเราผ่านทาง คุยกับเรา และเราสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ทันที หากเราต้องการเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ เราจะส่งอีเมลไปแจ้งให้คุณทราบ

หากบิล (ค่าสาธารณูปโภค) ของคุณไม่ได้ใช้ชื่อของคุณ คุณสามารถส่งสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารล่าสุดของคุณเป็นหลักฐานในการอยู่อาศัย โปรดทราบว่าเอกสารต้องมีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) พร้อมด้วยใบแจ้งยอดธนาคารที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) พร้อมด้วยใบแจ้งยอดธนาคารที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและใบแจ้งยอดธนาคารที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • PAN Card (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)

คุณสามารถให้หนึ่งในเอกสารต่อไปนี้แก่เรา:

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • ใบอนุญาตขับรถ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) และหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)
  หรือ
 • หนังสือเดินทางและหลักฐานเอกสารที่พำนักอาศัยที่มีการออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ใบแจ้งยอดธนาคาร/บัตรหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)

Back to FAQ
Scroll Top