การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 90% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่
การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 90% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่

อันดับผู้จัดการการลงทุนชั้นนำ

คุณสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีใน FXTM Invest ได้ทางด้านล่าง พิจารณาดูว่าผู้จัดการคนใดที่เหมาะกับความต้องการทางด้านการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณแล้วเลือกเป็นผู้จัดการกลยุทธ์ เมื่อคุณเลือกผู้จัดการกลยุทธ์ที่จะลงทุนด้วยแล้ว คุณก็จะสามารถเริ่มต้นติดตามผลการดำเนินงานของเขา/เธอรวมถึงความคืบหน้าโดยรวมในการลงทุนของคุณ

Last Update: 00:00 GMT +03:00
ชื่อกลยุทธ์ ชาร์ตการทำกำไร ผลตอบแทน
สกุลเงิน
%
USD สกุลเงิน
552.33%
สัปดาห์: +4.95%
USD สกุลเงิน
167.39%
สัปดาห์: +0.10%
EUR สกุลเงิน
101.06%
สัปดาห์: +1.73%
EUR สกุลเงิน
96.26%
สัปดาห์: +7.31%
EUR สกุลเงิน
79.68%
สัปดาห์: +8.75%
EUR สกุลเงิน
67.16%
สัปดาห์: +0.13%
GBP สกุลเงิน
48.65%
สัปดาห์: +0.94%
USD สกุลเงิน
72.54%
สัปดาห์: -1.62%
EUR สกุลเงิน
47.79%
สัปดาห์: -13.69%
EUR สกุลเงิน
29.45%
สัปดาห์: -3.19%
สกุลเงิน
อันดับ
ได้รับ
%
จุดขาดทุน สูงสุด %
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน
ส่วนแบ่ง
กำไร
%
USD สกุลเงิน
อันดับ1
ได้รับ
552.33%
สัปดาห์: +4.95%
จุดขาดทุน สูงสุด 63.95%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน502
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
USD สกุลเงิน
อันดับ2
ผู้จัดการกลยุทธ์
Agapios Polyviou
Agapios Polyviou
Cyprus
Cyprus
ได้รับ
167.39%
สัปดาห์: +0.10%
จุดขาดทุน สูงสุด 49.33%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน1223
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
EUR สกุลเงิน
อันดับ3
ผู้จัดการกลยุทธ์
Bustillo
Bustillo
Spain
Spain
ได้รับ
101.06%
สัปดาห์: +1.73%
จุดขาดทุน สูงสุด 46.50%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน415
ส่วนแบ่ง
กำไร
20%
EUR สกุลเงิน
อันดับ4
ผู้จัดการกลยุทธ์
Barezo
Barezo
Italy
Italy
ได้รับ
96.26%
สัปดาห์: +7.31%
จุดขาดทุน สูงสุด 14.33%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน281
ส่วนแบ่ง
กำไร
20%
EUR สกุลเงิน
อันดับ5
ได้รับ
79.68%
สัปดาห์: +8.75%
จุดขาดทุน สูงสุด 29.75%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน227
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
EUR สกุลเงิน
อันดับ6
ผู้จัดการกลยุทธ์
Mario Samperi
Mario Samperi
Italy
Italy
ได้รับ
67.16%
สัปดาห์: +0.13%
จุดขาดทุน สูงสุด 50.76%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน922
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
GBP สกุลเงิน
อันดับ7
ได้รับ
48.65%
สัปดาห์: +0.94%
จุดขาดทุน สูงสุด 45.32%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน501
ส่วนแบ่ง
กำไร
30%
USD สกุลเงิน
อันดับ8
ผู้จัดการกลยุทธ์
Dane Ashley Mesane
Dane Ashley Mesane
South Africa
South Africa
ได้รับ
72.54%
สัปดาห์: -1.62%
จุดขาดทุน สูงสุด 23.32%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน251
ส่วนแบ่ง
กำไร
50%
EUR สกุลเงิน
อันดับ9
ผู้จัดการกลยุทธ์
MA-AT
MA-AT
ได้รับ
47.79%
สัปดาห์: -13.69%
จุดขาดทุน สูงสุด 57.86%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน605
ส่วนแบ่ง
กำไร
29%
EUR สกุลเงิน
อันดับ10
ผู้จัดการกลยุทธ์
Rising
Rising
Spain
Spain
ได้รับ
29.45%
สัปดาห์: -3.19%
จุดขาดทุน สูงสุด 27.14%
ระดับความเสี่ยง
วันที่ ลงทะเบียน232
ส่วนแบ่ง
กำไร
20%
No matching records found

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Scroll Top