ข้อตกลงการค้า “เฟสหนึ่ง” ที่รอคอยมานานได้มีการลงนามแล้วในที่สุด หลังจากสองปีแห่งความวุ่นวายที่ข้อพิพาททางการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก นักลงทุนก็ได้โล่งอกเสียทีในวันพุธโดยสหรัฐกับจีนตกลงที่จะหยุดสงครามการค้าไว้ชั่วคราว... โพสต์เต็ม