การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่
การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่

ข้อตกลงในการเปิดบัญชี

โปรดดาวน์โหลดและอ่านรายการเอกสารต่อไปนี้อย่างระมัดระวังและมั่นใจว่าคุณเข้าใจความหมายในแต่ละข้อ

Client Agreementดาวน์โหลด
Order Execution Policyดาวน์โหลด
Summary of Order Execution Policyดาวน์โหลด
Customer Categorisationดาวน์โหลด
Conflicts of Interest Policyดาวน์โหลด
Investor Compensation Fundดาวน์โหลด
Complaints Management Policyดาวน์โหลด
Investment and Ancillary Servicesดาวน์โหลด
Safeguarding of Clients Assets Policyดาวน์โหลด
Pillar III - Risk Management Disclosureดาวน์โหลด
NASDAQ Global Subscriber Agreementดาวน์โหลด
Market Display Services - Exhibit B (NYSE Agreement)ดาวน์โหลด
Terms of Business - Standard Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - Cent Accountดาวน์โหลด
Agreement for Market Data Display Servicesดาวน์โหลด
Terms of Business - Stock CFDs Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - ECN MT4 Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - ECN Zero MT4 Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - ECN Zero MT5 Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - ECN MT5 Accountดาวน์โหลด
Terms of Business - FXTM Proดาวน์โหลด
Terms of Business - FXTM Pro MT5ดาวน์โหลด
Terms of Business - FXTM Invest / Strategy Managerดาวน์โหลด
Terms of Business - FXTM Invest/Investorดาวน์โหลด
Key Information Document - CFDs on Commoditiesดาวน์โหลด
Key Information Document - CFDs on FXดาวน์โหลด
Key Information Document - CFDs on Indicesดาวน์โหลด
Key Information Document - CFDs on Metalsดาวน์โหลด
Key Information Document - CFDs on Sharesดาวน์โหลด

โปรดทราบ:
โปรดทราบว่าถ้าหากและเมื่อคุณเลือกที่จะยุติความสัมพันธ์ในการทำงานของคุณกับ ForexTime (FXTM) เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นเวลาอีกห้าปี

Scroll Top