การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่
การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่

การอนุญาต
การกำกับดูแล & การจดทะเบียน

ใบอนุญาต

CySec

FXTM (Forextime Limited) ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 185/12.

แสดงใบอนุญาต

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ก่อตั้งขึ้นตามหมวดที่ 5 แห่งกฎหมาย Cyprus Securities and Exchange Commission (การจัดตั้งและความรับผิดชอบ) ค.ศ. 2001 ในฐานะนิติบุคคลของรัฐ

CySEC มีวัตถุประสงค์ในการดูแลและควบคุมการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและธุรกรรมที่ทำขึ้นในตลาดดังกล่าว โดย CySEC สามารถ:

 • ควบคุมดูแลผู้ที่ออกหลักทรัพย์และลงรายชื่อพวกเขาในตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส
 • ตรวจสอบโบรกเกอร์, บริษัท , ที่ปรึกษาการลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
 • ออกใบอนุญาตในการดำเนินการให้แก่โบรกเกอร์ บริษัทโบรกเกอร์ บริษัทจัดการการลงทุนและที่ปรึกษา
 • เบิกถอนใบอนุญาตในการดำเนินการเมื่อจำเป็น
 • กำหนดมาตรการลงโทษสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน โบรกเกอร์และองค์กรอื่นใดที่อยู่ภายใต้อำนาจของ CySEC

FXTM (ForexTime Limited) ได้รับอนุญาตโดย CySEC ให้เสนอบริการด้านการลงทุนและบริการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

 • การรับและส่งคำสั่งซื้อขาย
 • ทำคำสั่งซื้อขายในนามของลูกค้า
 • การซื้อขายในบัญชีของตัวเอง
 • การบริหารพอร์ตการลงทุน
 • ความปลอดภัยของตราสารทางการเงินและผู้ดูแลเงินสด/การจัดการหลักประกัน
 • ให้สินเชื่อหรือเงินกู้สำหรับตราสารทางการเงินอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งบริษัทที่ให้สินเชื่อหรือเงินกู้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
 • บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เชื่อมต่อไปยังบริการด้านการลงทุน
 • การวิจัยการลงทุน
CySec License CySec License

FSCA

FXTM (ForexTime Limited) ได้รับอนุญาตจาก Financial Sector Conduct Authority (FSCA) (อดีต Financial Services Board FSB) ของแอฟริกาใต้โดยมีใบอนุญาต Financial Services Provider (FSP) เลขที่ 46614

FSCA (อดีต FSB) เป็นสถาบันอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมดูแลอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านการเงินที่มิใช่ธนาคารของแอฟริกาใต้ให้เอื้อต่อสาธารณประโยชน์ FXTM (ForexTime Limited) ถือใบอนุญาตประเภท 1 เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในหลักทรัพย์และตราสาร (หุ้น, ตราสารตลาดเงิน, พันธบัตร, ตราสารอนุพันธ์)

Financial Sector Conduct Authority (FSCA) ของแอฟริกาใต้ควบคุมดูแลอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านการเงินที่มิใช่ธนาคารและกำกับดูแลผู้ให้บริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติ FSCA รับผิดชอบใน:

 • ส่งเสริมและดูแลการลงทุนทางการเงินทั้งหมดของแอฟริกาใต้
 • อนุมัติคำสั่งและใบสมัครให้กับผู้ให้บริการทางการเงินตามดุลยพินิจและฝ่ายบริหารของผู้ให้บริการทางการเงิน
 • ดำเนินการตามกฎระเบียบที่จำเป็นกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตาม (ระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาต)
 • ตรวจสอบสถานที่ของผู้ให้บริการทางการเงินและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลฯ
 • รับและวิเคราะห์รายงานทางการเงินและรายงานการปฏิบัติตาม
FSB License

คำสั่งของ EU และการเป็นสมาชิก

คำสั่งของ EU และการเป็นสมาชิก

คำสั่งจะสร้างความเท่าเทียมกันในตลาดของเขตเศรษฐกิจยุโรปและทำหน้าที่คุ้มครองนักลงทุนขณะที่เสริมสร้างความโปร่งใสให้กับตลาด

กองทุนชดเชยนักลงทุน (ICF)

FXTM (ForexTime Limited) เป็นสมาชิกของ กองทุนชดเชยนักลงทุนซึ่งเป็นโครงการที่ทำหน้าที่คุ้มครองลูกค้ารายย่อยที่เข้าเกณฑ์โดยการชำระค่าชดเชยในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งมอบเงินและ/หรือตราสารทางการเงินอันเนื่องมาจากปัญหาทางการเงิน ตามที่มีผลบังคับใช้

การจดทะเบียน

นอกจากนี้ FXTM (ForexTime Limited) ยังได้จดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลดังต่อไปนี้:

FCA

Financial Conduct Authority

UK

Registration No: 600475

BaFiN

Federal Financial Supervisory Authority

Germany

Registration No: 141282

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Italy

Registration No: 3674

AMF/ACPR

Autorité des marchés financiers

France

Registration No: 74495

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

Spain

Registration No: 3429

FSAN

Financial Supervisory Authority of Norway

Norway

Registration No: 4485

ATVP

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Slovenia

FCMC

Financial and Capital Market Commission

Latvia

FSA

The Danish FSA

Denmark

CBH

Central Bank of Hungary

Hungary

AFM

Netherlands Authority for the Financial Markets

The Netherlands

NBS

Národná Banka Slovenska

Slovak Republic

MFSA

The Malta Financial Services Authority

Malta

CNB

Czech National Bank

Czeck Republic

LB

Lietuvos Bankas

Lithuania

FSA

Financial Supervision Authority

Estonia

FSA

Financial Supervision Authority

Finland

FMA

Austrian Financial Market Authority

Austria

FSA

Komisja Nadzoru Finansowego

Poland

Scroll Top