การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 90% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่
การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 90% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่

บัญชีกลยุทธ์

MA-AT ผู้จัดการกลยุทธ์
MA-AT
 • อันดับ
  3
 • วัน
  +1.41%
 • 1 เดือน
  -36.82%
 • ผลตอบแทน
  108.00%
 • นักลงทุน
  3
 • วันที่เปิด
  548
 • ระดับความเสี่ยง
 • แชร์กำไร
  29%
ลงทุน

How much money have you lost? One mistake blew it all. Stop loosing! The solution is here, within your reach! Stop the pain. Brutal simplicity of thought. Discover a cure. Freedom from fear. MAd-cAT wins by doing it right, when nobody is looking. Only one purpose, satisfaction. Smell the rain, and feel the breeze. Beauty outside[control], beast inside[action]. Think safety, quality, perfection. Excellence in every move. Heart of perfect timing. Think big. Vision, perception, value. The power you need. Creative, reliable, professional. Magnificence lies in effortlessness. Spend more time on you. You deserve it! Play, Invest, Love. MAd-cAT battle for your fantasies. Your wait is over! Be smart. Buy best. Be best. Taste the feeling of success. MAd-cAT friends forever. Come in and stay cool!

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

MA-AT
โดย MA-AT
06.05.2019
Happiness is the smell of a creativity.
-------Technical divergence from zero. Feel the FX balance: Long: AUD'-4.61 | CAD'-12.06 | EUR'-18.67 | GBP'-55.06 Short: JPY'3.69 | USD'21.41 | NZD'36.66 | CHF'55.58 -------Macro brutal simplicity of thought: GBP - BreXit(BX) expectations: Elections|Referendum and/or No_orSoftBX -> BOE interests rates increased. AUD - US/CN trade deal: Agreed and signed before summer Q3. Downside limited by RBA interventions. -------Exposure magnificence lies in effortlessness: Long: EUR'44.46% | AUD'32.55% | GBP'16.47% | CAD'6.52% Short: CHF'-37.83% | NZD'-33.76% | USD'-28.41% -------Status. Only one purpose, satisfaction: Balance: >25000EUR | Leverage: 1:30 | Investors/Funds: 4/2034.47EUR | LiveLots/LiveTrades: 7.22/244 | Liabilities/Receivables: -21.23%/26.11% | Liquidation_Profit: 4.88% | Margin_Level: 156.04% -------Come in and stay cool!
MA-AT
โดย MA-AT
01.04.2019
AIQ Overview 2019.03.30
--FSAT-Risk-------------------------------- Zero is the most risk balanced currency. Any divergence from zero increases risk odds. Long: AUD'-3.07 | CAD'-12.20 | EUR'-20.21 | GBP'-60.02 Short: JPY'4.46 | USD'20.90 | NZD'44.15 | CHF'60.73 --DSAT-Risk-------------------------------- Everything is or will be delayed, patiently moving sideways. GBP - BreXit(BX): Same expectations: Elections|Referendum and/or NoOrSoftBX -> BOE interests rates increased. AUD - US/CN trade deal: Agreed and signed before summer Q3. Downside limited by RBA interventions. --Strategy-Exposure------------------------ Long: AUD'49.73% | GBP'22.04% | EUR'14.85% | CAD'13.38% Short: CHF'-38.72% | NZD'-37.10% | USD'-24.18% --Account-Status--------------------------- Balance: >25000EUR | Leverage: 1:30 | Investors/Funds: 3/1351.57EUR | LiveLots/LiveTrades: 8.30/352 | Liabilities/Receivables: -23.51%/9.05% | Liquidation_Loss: -14.46% | Margin_Level: 109.37%
MA-AT
โดย MA-AT
04.03.2019
AIQ Overview 2019.03.02
--FSAT-Risk-------------------------------- Zero is the most risk balanced currency. Any divergence from zero increases risk odds. Long: JPY'-0.88 | AUD'-6.95 | CAD'-11.83 | EUR'-14.98 | GBP'-56.62 Short: USD'19.58 | NZD'41.75 | CHF'58.35 --DSAT-Risk-------------------------------- GBP - BreXit(BX) chances: 29% NoDealBX slump>23%, 28% DealBX up<5%, 43% No_orSoftBX up<11%. Major_Event: 12.03.2019. AUD - US/CN trade deal chances: 87% agreed and signed by late March. Downside limited by RBA interventions. CAD - Important and busy macro week ahead. --Strategy-Exposure------------------------ Long: AUD'39.01% | EUR'35.94% | GBP'19.52% | CAD'5.53% Short: NZD'-36.48% | CHF'-36.46% | USD'-27.06% --Account-Status--------------------------- Balance: >25000EUR | Leverage: 1:30 | Investors/Funds: 3/938.49EUR | LiveLots/LiveTrades: 6.97/259 | Liabilities/Receivables: -18.91%/13.16% | Liquidation_Loss: -5.75% | Margin_Level: 139.88%
MA-AT
โดย MA-AT
25.02.2019
AIQ Overview 2019.02.23
--FSAT-Risk-------------------------------- Zero is the most risk balanced currency. Any divergence from zero increases risk odds. Long: AUD'-3.16 | CAD'-8.00 | EUR'-17.69 | GBP'-60.52 Short: JPY'2.94 | USD'18.39 | NZD'43.17 | CHF'59.32 --DSAT-Risk-------------------------------- GBP - BreXit(BX) chances: 31% NoDealBX slump>19%, 23% DealBX up<7%, 46% No_orSoftBX up<11%. Major_Event: 27.02.2019. AUD - US/CN trade deal chances: 83% either agreed or extended by 01.03.2019. Downside limited by RBA interventions. --Strategy-Exposure------------------------ Long: EUR'41.26% | AUD'33.12% | GBP'20.50% | CAD'5.13% Short: CHF'-41.96% | NZD'-38.84% | USD'-19.20% --Account-Status--------------------------- Balance: >25000EUR | Leverage: 1:30 | Investors/Funds: 3/933.8EUR | LiveLots/LiveTrades: 6.24/261 | Liabilities/Receivables: -18.30%/11.37% | Liquidation_Loss: -6.93% | Margin_Level: 152.28%
MA-AT
โดย MA-AT
11.02.2019
AIQ Overview 2019.02.09
--FSAT-Risk-------------------------------- Zero is the most risk balanced currency. Any divergence from zero increases risk odds. Long: AUD'-5.83 | CAD'-10.48 | EUR'-16.11 | GBP'-62.53 Short: JPY'6.14 | USD'19.70 | NZD'39.32 | CHF'59.53 --DSAT-Risk-------------------------------- GBP - Brexit chances: 34% NDB, 19% DB, 47% NSB. Revaluation in progress due to BOE's non-sense claims. NDB: nasty slump >19%; DB|NSB: limited up <7%. AUD - US/CN trade deal chances: 73% CN will cave. Deadline: 01.03.2019. Downside limited by RBA interventions against weak AUD. --Strategy-Exposure------------------------ Long: EUR'38.31% | AUD'33.03% | GBP'23.67% | CAD'4.99% Short: CHF'-45.82% | NZD'-36.00% | USD'-18.19% --Account-Status--------------------------- Balance: >25000EUR | Leverage: 1:30 | Investors/Funds: 3/925.5EUR | LiveLots/LiveTrades: 6.22/259 | Liabilities/Receivables: -19.38%/10.13% | Liquidation_Loss: -9.26% | Margin_Level: 146.65%
MA-AT
โดย MA-AT
04.02.2019
AIQ Overview 2019.02.02
--FSAT-Risk-------------------------------- Zero is the most risk balanced currency. Any divergence from zero increases risk odds. Long: AUD'-0.54 | CAD'-8.45 | EUR'-17.06 | GBP'-61.68 Short: JPY'4.25 | USD'15.84 | NZD'44.28 | CHF'58.01 --DSAT-Risk-------------------------------- GBP - Brexit chances: 31% NDB, 21% DB, 48% NSB. Expectations: Elections|Referendum and/or NSB->BOE interests rates increased. AUD - US/CN trade deal chances: 79% CN will cave. Deadline: 1st March --Strategy-Exposure------------------------ Long: EUR'53.60% | AUD'20.93% | GBP'20.12% | CAD'5.35% Short: CHF'-51.85% | NZD'-30.69% | USD'-17.46% --Account-Status--------------------------- Balance: >25000EUR | Leverage: 1:30 | Investors/Funds: 4/13772.87EUR | LiveLots/LiveTrades: 5.15/232 | Liabilities/Receivables: -12.22%/11.15% | Liquidation_Loss: -1.07% | Margin_Level: 191.82%
MA-AT
โดย MA-AT
28.01.2019
AIQ Overview 2019.01.26
--FSAT-Risk-------------------------------- Zero is the most risk balanced currency. Any divergence from zero increases risk odds. Long: AUD'-03.18 | CAD'-10.95 | EUR'-16.15 | GBP'-59.00 Short: JPY'05.54 | USD'16.90 | NZD'41.87 | CHF'59.21 --DSAT-Risk-------------------------------- GBP - Brexit chances: 27% NDB, 23% DB, 50% NSB. Positions(Exposure) reduced due to increased risk of NDB. AUD - US-CN trade deal: in focus now; deal deadline 1st of March --Strategy-Exposure------------------------ Long: EUR'55.85% | AUD'20.57% | GBP'18.38% | CAD'5.20% Short: CHF'-50.99% | NZD'-30.52% | USD'-18.49% --Account-Status--------------------------- Balance: >25000EUR | Leverage: 1:30 | Investors/Funds: 2/764.91EUR | LiveLots/LiveTrades: 4.95/212 | Liabilities/Receivable: -11.92%/11.34% | Liquidation_Loss: -0.57% | Margin_Level: 200.74%
MA-AT
โดย MA-AT
22.01.2019
New FSAT feature implemented.
New feature near-term 0-31days FSAT trading is active now.
MA-AT
โดย MA-AT
20.01.2019
AIQ Overview 2019.01.19
--DSAT-Risk-------------------------------- Zero is the most risk balanced currency. Any divergence from zero increases risk odds. Long: AUD'-02.96 | CAD'-11.64 | EUR'-16.91 | GBP'-65.88 Short: JPY'04.85 | USD'18.78 | NZD'38.49 | CHF'59.72 --FSAT-Risk-------------------------------- GBP - Brexit chances: 19% NDB, 19% DB, 62% NSB. Expectations: Elections|Referendum and/or NSB->BOE interests rates increases. --Strategy-Exposure------------------------ Long: GBP'61.53% | AUD'18.51% | EUR'13.64% | CAD'6.33% Short: CHF'-64.89% | USD'-21.72% | NZD'-13.40% --Account-Status--------------------------- Investors/Funds: 2/687.76EUR | LiveLots/LiveTrades: 5.30/289 | Liabilities/Receivable: -21.35%/11.78% | Liquidation_Loss: -9.57% | Margin_Level: 148.38%
MA-AT
โดย MA-AT
15.01.2019
AIQ Overview 2019.01.15
--Exposure--------------------------------- Long: GBP'71.45% | AUD'21.59% | CAD'6.96% Short: CHF'-60.44% | USD'-19.86% | NZD'-12.91% | EUR'-6.80% --DSAT-Risk-------------------------------- Zero is the most risk balanced currency. Any divergence from zero increases risk odds. Long: AUD'-02.54 | CAD'-13.07 | EUR'-15.78 | GBP'-67.49 Short: JPY'07.31 | USD'17.31 | NZD'41.18 | CHF'61.11 --FSAT-Risk-------------------------------- GBP - Brexit chances: 13% NDB, 37% DB, 50% NSB. Not hedged. Expectations: Deal voted down->No confidence vote->Referendum and/or NSB. --Account-Status--------------------------- Investors/Funds: 2/640.34EUR | LiveLots/LiveTrades: 5.15/274 | Liabilities/Receivable: -29.97%/6.74% | Liquidation_Loss: -23.23% | Margin_Level: 129.38%
MA-AT
โดย MA-AT
23.12.2018
Account Status 2018.12.22
AIQ-Long_Exposure: GBP'78.44% | AUD'19.47% | CAD'2.09% AIQ-Short_Exposure: EUR'-43.77% | CHF'-36.56% | USD'-12.00% | NZD'-7.67% ------------------------------------------- FSAT GBP - Brexit chances: 21% NDB, 40% DB, 39% NSB. Not hedged, partial diversification into other currencies. ------------------------------------------- Investors/Funds: 4/1254.91EUR | LiveLots/LiveTrades: 5.49/275 | Liabilities/Receivable: -44.15%/2.76% | Liquidation_Loss: -41.39% | Margin_Level: 97.75%
MA-AT
โดย MA-AT
17.12.2018
Account Status 2018.12.15
AIQ-Long_Exposure: GBP'80.40% | AUD'17.42% | CAD'2.18% AIQ-Short_Exposure: CHF'-43.71% | EUR'-36.14% | USD'-10.84% | NZD'-9.31% ------------------------------------------- FSAT GBP - Brexit chances: 20% NDB, 42% DB, 38% NSB. Volatility in GBP is still mainly driven by politics. AIQ can withstand -17% squeeze without looses. Currently AIQ is still in safe zone of -11% moves in GBP. If NDB chances will go even higher, or any unexpected turn of events, hedging will be enabled. ------------------------------------------- Investors/Funds: 4/1319.12EUR | LiveLots/LiveTrades: 5.26/274 | Liabilities/Receivable: -38.70%/2.68% | Liquidation_Loss: -36.02% | Margin_Level: 111.05%
MA-AT
โดย MA-AT
10.12.2018
Tuesday parliament vote on EU-UK treaty.
There are 3 possible official outcomes: No-Deal Brexit (NDB), Deal-Brexit (DB), and No-or-Soft Brexit (NSB). Statistically speaking, chances are 15% NDB, 45% DB, 40% NSB. * In the outcome of 15% NDB, the AIQ could be toasted and big losses might emerge on the account. AIQ has no hedge implemented for this outcome as of now. * In the outcome of DB and NSB (45% and 40% chance), the current AIQ strategy is a winner. * In any outcome, there will be extreme move in GBP (3-11%). Any GBP downside is limited by BOE promised increase of 0.25-3.5% points in interest rates. After Tuesday vote down, the whole situation will be in black-pandora-box with a little chance to predict outcomes. Economically, NDB->WTO is NOT a bad outcome, EUR will suffer more. GBP volatility is overhyped mainly by politics, not economics. Let's see how UK parliament will vote and what actions will be taken after. GAME IS ON!

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

สัปดาห์1 เดือน3 เดือนโดยรวม
-11.28 %-36.82 %-24.05 %108.00 %

สถิติ

วันซื้อขายทั้งหมด470
วันที่ทำกำไร235
การชนะเฉลี่ยต่อวัน+3.55%
วันที่ไม่ได้กำไร229
การสูญเสียเฉลี่ยต่อวัน -3.06%
อัตราเฉลี่ยต่อวัน +0.23 %
Drawdown56.77%

การตั้งค่า

Swap freeNo

เครื่องคำนวณในการทำกำไร

การฝากเงิน:
ระยะเวลาการลงทุน: วัน
มูลค่าที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีของคุณ:
(% กำไร)

All statistics below are calculated based on closed trades and updated once a day at 00:00 (GMT+2)

สถิติรายเดือนจากการซื้อขาย

คลิกที่คอลัมน์สำหรับสถิติเพิ่มเติม

สถิติทั่วไป

การซื้อขายตามชั่วโมง

การซื้อขายในช่วงวันประจำสัปดาห์

Scroll Top