Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Đăng nhập MyFXTM

Trong email mà bạn nhận được ngay sau khi đăng ký. Nếu bạn không nhận được email này, vui lòng sử dụng dịch vụ đặt lại mật khẩu.

Bạn có thể đặt lại mật khẩu qua 3 bước đơn giản:

  1. Nhập ID MyFXTM hoặc email của bạn
  2. Nhập PIN
  3. Nhập mật khẩu mới.

Vui lòng đảm bảo bạn lưu mật khẩu ở nơi an toàn và không cho bất cứ bên thứ ba nào biết.

Bạn có thể đổi mật khẩu qua 3 bước đơn giản:

  1. Yêu cầu PIN
  2. Nhập PIN
  3. Nhập mật khẩu mới.
Back to FAQ
Scroll Top