Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Chuyển tiền nội bộ

  1. Vào trang “Chuyển tiền nội bộ” trong mục “Tiền của tôi” trong MyFXTM.
  2. Chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển tiền từ đó hoặc đến đó, số tiền và bấm “Xác nhận”.
  3. Nhập mã PIN đã nhận qua email hoặc SMS rồi bấm “Gửi”.

- Bạn chỉ có thể chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản giao dịch của bạn

- Chỉ có thể chuyển tiền bằng tiền tệ của các tài khoản đó.

- Không có giới hạn tối thiểu/tối đa với chuyển tiền nội bộ.

Không! Mọi yêu cầu chuyển tiền nội bộ đều miễn phí.
Tuy nhiên, nếu tiền tệ của các tài khoản khác nhau, tiền sẽ được chuyển đổi theo tỉ giá của FXTM vào ngày tiền được ghi có vào tài khoản.

Chuyển tiền nội bộ được xử lý trong vài phút. Nếu bạn gặp tình trạng chậm trễ, vui lòng liên hệ với phòng Hậu bị của chúng tôi.

Back to FAQ
Scroll Top