Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Thông tin dịch vụ giao dịch

Từ 00:05 thứ Hai đến 23:55 thứ Sáu EET. Để biết chi tiết về các công cụ cụ thể, vui lòng xem Giờ bắt đầu giao dịch và đóng giao dịch .

Châu Á: 00:00 – 9:00 (GMT)

Châu Âu: 8:00 SA – 5:00 CH (GMT)

New York: 1:00 CH – 10:00 CH (GMT)

Amsterdam, Frankfurt (Đức) và Hong Kong.

Loại Tài khoản LIVE DEMO
Tài khoản Tiêu chuẩn
 • ForexTime-Standard
 • dc1.mt4standard.forextime.com
 • dc2.mt4standard.forextime.com
 • dca1.mt4standard.forextime.com:444
 • ForexTime-Standard-Demo
 • dc1.mt4standard-demo.forextime.com
 • dc2.mt4standard-demo.forextime.com
 • dca1.mt4standard--demo.forextime.com:444
Tài khoản Cent
 • ForexTime-Cent
 • dc1.mt4cent.forextime.com
 • dc2.mt4cent.forextime.com
 • dca1.mt4cent.forextime.com:444
 • ForexTime-Cent-Demo
 • dc1.mt4cent-demo.forextime.com
 • dc2.mt4cent-demo.forextime.com
 • dca1.mt4cent-demo.forextime.com:444
Tài khoản Cổ phiếuTương tự như đối với tài khoản Tiêu chuẩnTương tự như đối với tài khoản Demo Tiêu chuẩn
ECN Có chênh lệch bằng 0
 • ForexTime-ECN-Zero
 • dc1.mt4ecn-zero.forextime.com
 • dc2.mt4ecn-zero.forextime.com
 • dca1.mt4ecn-zero.forextime.com:444
 • ForexTime-ECN-Zero-Demo
 • dc1.mt4ecn-zero-demo.forextime.com
 • dc2.mt4ecn-zero-demo.forextime.com
 • dca1.mt4ecn-zero-demo.forextime.com:444
Tài khoản ECN
 • ForexTime-ECN
 • dc1.mt4ecn.forextime.com
 • dc2.mt4ecn.forextime.com
 • dca1.mt4ecn.forextime.com:444
 • ForexTime-ECN-demo
 • dc1.mt4ecn-demo.forextime.com
 • dc2.mt4ecn-demo.forextime.com
 • dca1.mt4ecn-demo.forextime.com:444
Tài khoản ECN MT5
 • ForexTime-Live01
 • dc1.mt5-live01.forextime.com
 • dc2.mt5-live01.forextime.com
 • Forextime-Demo01 
 • dc1.mt5-demo01.forextime.com:443
 • dc2.mt5-demo01.forextime.com:443
Pro
(Live và Demo)
 • ForexTime-Pro
 • dc1.mt4pro.forextime.com
 • dc2.mt4pro.forextime.com
 • dca1.mt4pro.forextime.com:444
Tài khoản ECN Zero MT5
 • ForexTime-Live02
 • dc1.mt5-live02.forextime.com:443
 • dc2.mt5-live02.forextime.com:443
 • ForexTime-Demo02
 • dc1.mt5-demo02.forextime.com:443
 • dc2.mt5-demo02.forextime.com:443
Pro MT5
 • ForexTime-MT5
 • dc1.mt5-live01.forextime.com
 • dc2.mt5-live01.forextime.com

Công ty hoạt động với tư cách chủ thuê (do đó, Công ty là Địa điểm Khớp lệnh duy nhất để khớp lệnh của Khách hàng). Hơn nữa, khi Công ty khớp lệnh của Khách hàng, lệnh riêng của Công ty có thể sẽ được gửi đến các tổ chức tài chính châu Âu và và phi châu Âu được quy định.

Các lệnh đạt mức giá: Giới hạn mua, Dừng mua, Giảm lỗ, Chốt lời, Giới hạn bán và Dừng bán được thực hiện ngay.

Tuy nhiên, trường hợp thị trường dao động nhanh, chênh lệch giá, có phát hành tin tức về kinh tế vi mô quan trọng, v.v. chúng tôi có quyền thực hiện lệnh bằng mức giá đầu tiên.

Mức chênh lệch sẽ tăng lên trong những điều kiện dễ dao động, điều này không xảy ra từ phía chúng tôi nhưng phụ thuộc vào nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi.

Back to FAQ
Scroll Top