Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 81% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 81% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Các Giải thưởng Toàn cầu của Thương hiệu FXTM

Được xem là một trong những nhà môi giới forex phát triển nhanh nhất thế giới, ForexTime (FXTM) đã có bước tiến mang tính cách mạng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cùng với sự phát triển, sứ mệnh của chúng tôi trở nên rõ ràng hơn và cam kết của chúng tôi đối với khách hàng và các đối tác trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi xem tất cả những giải thưởng đã nhận được như một sự công nhận cực kỳ đáng quý đối với cam kết này và cảm thấy vô cùng vinh dự khi nhận được sự khen ngợi của các tổ chức trao giải thưởng uy tín nhất trong ngành.

Các giải thưởng mà chúng tôi nhận được là bằng chứng cho tính chất quốc tế, dịch vụ khách hàng xuất sắc và các dịch vụ sáng tạo của chúng tôi. Dưới đây là những thành tựu mà chúng tôi đã đạt được!

2019

2019 Trải nghiệm giao dịch tốt nhất

Trải nghiệm giao dịch tốt nhất

2018

2018 Công ty giao dịch forex trực tuyến tốt nhất tại Nigeria

Công ty Giao dịch Forex Trực tuyến Tốt nhất Nigeria

2018 Giải thưởng nhà môi giới forex, nhà đào tạo và nhà đầu tư uy tín

Giải thưởng nhà môi giới forex, nhà đào tạo và nhà đầu tư uy tín

Thương hiệu forex của năm 2018

Thương hiệu forex của năm 2018

2018 Nhà cung cấp Dịch vụ Đào tạo Forex Tốt nhất tại Châu Phi

Nhà cung cấp Dịch vụ Đào tạo Forex Tốt nhất tại Châu Phi

2018 Điều kiện Giao dịch Tốt nhất

Điều kiện Giao dịch Tốt nhất

2018 Nhà môi giới FX Tốt nhất Châu Á

Nhà môi giới FX Tốt nhất Châu Á

2018 Nhà mô giới Forex tốt nhất từ Nga

Nhà mô giới Forex tốt nhất từ Nga

2018 Nhà mô giới sáng tạo nhất

Nhà mô giới sáng tạo nhất

2017

Nhà môi giới Forex của Năm

Nhà môi giới Forex của Năm

Nhà môi giới FX Tốt nhất Châu Á

Nhà môi giới FX Tốt nhất Châu Á

Dịch vụ Khách hàng Tốt nhất Toàn cầu

Dịch vụ Khách hàng Tốt nhất Toàn cầu

Công ty Môi giới Forex của Năm tại Châu Âu

Công ty Môi giới Forex của Năm tại Châu Âu

Công ty Giao dịch Forex Trực tuyến Tốt nhất Nigeria

Công ty Giao dịch Forex Trực tuyến Tốt nhất Nigeria

2016

Thương hiệu Forex Tốt nhất - Nigeria

Thương hiệu Forex Tốt nhất - Nigeria

Nhà môi giới FX Tốt nhất

Nhà môi giới FX Tốt nhất

Nhà đóng góp Phân tích Bên bán Tốt nhất

Nhà đóng góp Phân tích Bên bán Tốt nhất

Nhà cung cấp Dịch vụ Khách hàng Hàng đầu

Nhà cung cấp Dịch vụ Khách hàng Hàng đầu

2015

Khả năng Khớp lệnh Nhanh nhất

Khả năng Khớp lệnh Nhanh nhất

Tổ chức Giao dịch Tốt nhất dành cho Nhà đầu tư

Tổ chức Giao dịch Tốt nhất dành cho Nhà đầu tư

Nhà môi giới Tốt nhất

Nhà môi giới Tốt nhất

Nhà môi giới Tốt nhất

Nhà môi giới Tốt nhất

Chương trình Đối tác liên kết Tốt nhất

Chương trình Đối tác liên kết Tốt nhất

Nhà môi giới Forex Đáng tin cậy nhất

Nhà môi giới Forex Đáng tin cậy nhất

Nhà môi giới Forex Triển vọng nhất

Nhà môi giới Forex Triển vọng nhất

2014

Nhà môi giới Đào tạo Tốt nhất

Nhà môi giới Đào tạo Tốt nhất

Nhà môi giới ECN Phát triển Nhanh nhất Châu Á

Nhà môi giới ECN Phát triển Nhanh nhất Châu Á

Chương trình Đối tác Tốt nhất Châu Á

Chương trình Đối tác Tốt nhất Châu Á

2013

Nhà môi giới Forex Phát triển Nhanh nhất

Nhà môi giới Forex Phát triển Nhanh nhất

Nhà môi giới Forex mới Tốt nhất

Nhà môi giới Forex mới Tốt nhất

Giải thưởng Sản phẩm Sáng tạo nhất

Giải thưởng Sản phẩm Sáng tạo nhất

Mở Tài khoản

CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 81% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Scroll Top