Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Chuỗi khối: Đào bitcoin

Chuỗi khối: Đào bitcoin

Tìm hiểu về Forex

Công nghệ chuỗi khối là phần quan trọng nhất của tiền điện tử, bao gồm đồng tiền nổi tiếng nhất trong tất cả - bitcoin. Ở dạng đơn giản nhất của nó, chuỗi khối gồm các khối thông tin. Mỗi khối chứa: giao dịch (trong trường hợp của bitcoin, số tiền được chuyển), thời gian nó được tạo ra, một chữ ký số dành riêng cho nội dung của nó, và một mã liên kết nó với khối trước đó. Vì vậy, nói tóm lại, chuỗi khối là một chuỗi các khối được liên kết với nhau, tạo ra một chuỗi các khối.

Xây dựng các Khối

Xét về tổng thể, một chuỗi khối gồm mọi giao dịch diễn ra kể từ khi bitcoin bắt đầu, bắt đầu với khối đầu tiên được biết đến như là Khối gốc.

Như được minh họa trong ví dụ nêu trên (được đơn giản hóa để chỉ chứa một giao dịch trong mỗi khối), nếu Alice muốn gửi 1 Bitcoin cho Bob, một khối mới sẽ được tạo ra để ghi lại thông tin liên quan. Một số khối (trong trường hợp này là 15) sẽ được gán cho bản thân giao dịch, cũng như là liên kết tới khối trước đó (0000abxf6h12gh) và một chữ ký số (00008cnj21lxt3jh) dành riêng cho toàn bộ nội dung của khối.

Chữ ký Số

Chữ ký số là kết quả của một hàm toán học (thuật toán băm mật mã học), được biết đến như là SHA-256 hoặc chính xác hơn là SHA-256 (để biết thêm chi tiết, đọc bài viết Khóa và Địa chỉ của Bitcoin). SHA-256 chấp nhận một tập tin dữ liệu, chạy một thuật toán mật mã trên dữ liệu này, và tạo ra một đầu ra gồm 64 ký tự chữ số được biết đến như là chữ ký số. Độ dài của mã này luôn luôn là 64 ký tự chữ số, không kể đến độ dài của tập tin dữ liệu nhận được là bao nhiêu.

Điều thú vị là nếu một lá chữ cái hoặc con số được thay đổi trong dữ liệu thì thuật toán SHA-256 sẽ tạo ra một chữ ký hoàn toàn khác. Cũng lưu ý rằng mỗi chữ ký số bắt đầu với 4 số 0.

Bây giờ, nếu Bob cố “lừa gạt” hệ thống bằng cách thay đổi số tiền của các bitcoin mà anh đã nhận được từ Alice từ 1 đến 100, thì chữ ký số tương ứng cũng sẽ thay đổi, bao gồm tất cả các chữ ký trước đó kể từ khi thời điểm bắt đầu. Nói cách khác, Bob sẽ không thể làm việc này:

Tiêu đề Khối – phần định danh chính của bất kỳ khối xác định nào trong một chuỗi khối.

Các nội dung của một Tiêu đề Khối

Phiên bản

Phiên bản mới nhất của chuỗi khối, chẳng hạn: v20000000

Hàm băm của Tiêu đề Khối trước đó

Một liên kết tới khối trước đó – chẳng hạn: 0000abxf6h12gh

Hàm băm của Merkle Root

Bản tóm tắt tất cả các giao dịch trong khối dưới dạng được mã hóa

Dấu thời gian

Thời điểm khi khối được tạo

Mục tiêu

Một số 256-bit

Số được dùng một lần

Một số được dùng để tính toán chữ ký số chính xác của tiêu đề khối

Sau khi giao dịch được xác thực bởi các nút (tức là các máy tính trong mạng lưới Bitcoin), chúng sẽ được lựa chọn (hoặc xác nhận) để đưa vào khối quy trình đào tiền bắt đầu. Đó là một cuộc đua chống lại thời gian mà ở đó các nút mạnh nhất và may mắn nhất sẽ chiến thắng.

Đào Bitcoin

Để đào bitcoin, bạn cần tải về phần mềm và mua một máy tính được chế tạo cho mục đích đặc biệt. Về mặt phần mềm, có một số lựa chọn, phổ biến nhất là: CGminer, BFGminer, BitMinter, và BTCMiner. Một Thợ đào, hay nhóm thợ đào, đặt mục tiêu tính toán hàm băm của chuỗi khối bằng hoặc ít hơn mục tiêu đã định. Miễn là mọi thông tin trong tiêu đề khối không thay đổi, kết quả của SHA-256 sẽ luôn luôn giống nhau. Đố là lý do tại sao số được dùng một lần được đưa vào (trong mật mã học, số được dùng một lần là một số bất kỳ chỉ có thể được sử dụng một lần. Mỗi làn hàm băm của tiêu đề khối được tính toán không đáp ứng khoảng mục tiêu, số này sẽ được tăng lên và hàm băm được tính toán lại cho đến khi nó đạt tới mục tiêu xác định.

Thợ đào được trang bị các thiết bị tính toán mạnh mẽ và nhanh nhất sẽ có lợi thế trong việc đạt được mục tiêu trước tiên. Mặc dù sức mạnh và tốc độ là quan trọng trong việc đào tiền, nhưng một yếu tố quyết định khác là may mắn! Vì không có lôgic nào khi tính toán hàm băm chiến thắng, nên cần làm theo thuật toán dài nhất. Thuật toán là một kỹ thuật tìm kiếm toàn bộ liệt kê tất cả các câu trả lời có thể cho đến khi đạt được câu trả lời đúng. Số các câu trả lời cần được tính toán gần 1077, mà việc này yêu cầu nhiều sức mạnh và tốc độ tính toán.

Sau khi hàm băm mục tiêu chiến thắng được tính toán, khối được đưa vào chuỗi khối và phần thưởng (vào thời điểm viết bài viết này là 12,5 bitcoin) được trao cho thợ đào chiến thắng. Hiện tại, một khối được đưa vào chuỗi khối sau khoảng mỗi 10 phút và một khối có thể chứa xấp xỉ 1.000 giao dịch.

Kết luận

Sau khi khối được đưa vào chuỗi khối, nó trở thành vĩnh viễn và không thể đảo ngược. Tất cả các nút (máy tính) trong mạng lưới lưu giữ một bản sao của sổ cái phi tập trung này. Khi các nút mới gia nhập mạng lưới, một bản sao khác của chuỗi khối hoặc sổ cái được tải về. Nếu có bất kỳ ai cố gắng thay đổi mẫu thông tin trong một khối, ngay cả nếu nó nhỏ bằng 1 bit, thì chắc chắn là người đó sẽ phải tính toán lại tất cả các hàm băm của khối kể từ khối gốc. Điều này gần như là không thể với công nghệ hiện nay. Ngay cả nếu, để làm cơ sở cho việc tranh luận, chuỗi gian lần mới này sẽ bị từ chối miễn là phần lớn số nút là trung thực. Chuỗi khối được chấp nhận bởi phần lớn các nút luôn luôn có phần lớn sự chấp thuận từ các nút khác (tức là bằng chứng công việc).

Các bài viết về bitcoin trước đó:

Nguồn gốc của Đồng tiền Kỹ thuật số: Khởi đầu của một Con đường Dài Mới

Khám phá Giao dịch Bitcoin: Cách thức Hoạt động của Chúng

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top