Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Cách thức Hoạt động

Sử dụng kỹ năng giao dịch của bạn để gia tăng vốn từ những giao dịch thành công, bằng cách kiếm phần trăm trong lợi nhuận từ các nhà đầu tư của bạn (lên tới 50%).

Đồ họa

Trở thành Nhà quản lý Chiến lược Ngay hôm nay

  • Đăng ký Tài khoản ECN có Chênh lệch bằng 0.
  • Xác minh hồ sơ của bạn.
  • Nhận trang Nhà quản lý của riêng bạn đối với các số liệu thống kê giao dịch.
  • Chia sẻ kết quả giao dịch của bạn trên truyền thông xã hội.
Trở thành-nhà đầu tư-forex
Scroll Top