Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 90% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 90% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
508.95%
Tuần: +9.83%
USD đồng tiền
133.07%
Tuần: -18.35%
EUR đồng tiền
67.19%
Tuần: +1.13%
USD đồng tiền
91.39%
Tuần: -0.46%
EUR đồng tiền
59.10%
Tuần: -2.09%
EUR đồng tiền
67.57%
Tuần: -2.34%
EUR đồng tiền
64.65%
Tuần: +1.14%
EUR đồng tiền
69.22%
Tuần: -6.53%
USD đồng tiền
89.95%
Tuần: -2.12%
GBP đồng tiền
53.38%
Tuần: -1.58%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Lợi nhuận
508.95%
Tuần: +9.83%
Rút vốn Tối đa 63.95%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động470
Phí 50%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Agapios Polyviou
Agapios Polyviou
Cyprus
Cyprus
Lợi nhuận
133.07%
Tuần: -18.35%
Rút vốn Tối đa 45.35%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1191
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
Barezo
Barezo
Italy
Italy
Lợi nhuận
67.19%
Tuần: +1.13%
Rút vốn Tối đa 14.33%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động249
Phí 20%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
91.39%
Tuần: -0.46%
Rút vốn Tối đa 59.06%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động328
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng5
Nhà quản lý chiến lược
Rising
Rising
Spain
Spain
Lợi nhuận
59.10%
Tuần: -2.09%
Rút vốn Tối đa 21.36%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động200
Phí 20%
EUR đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
67.57%
Tuần: -2.34%
Rút vốn Tối đa 46.50%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động383
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng7
Nhà quản lý chiến lược
Mario Samperi
Mario Samperi
Italy
Italy
Lợi nhuận
64.65%
Tuần: +1.14%
Rút vốn Tối đa 50.76%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động890
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng8
Lợi nhuận
69.22%
Tuần: -6.53%
Rút vốn Tối đa 29.75%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động195
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Nhà quản lý chiến lược
Dane Ashley Mesane
Dane Ashley Mesane
South Africa
South Africa
Lợi nhuận
89.95%
Tuần: -2.12%
Rút vốn Tối đa 12.25%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động219
Phí 50%
GBP đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
53.38%
Tuần: -1.58%
Rút vốn Tối đa 45.32%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động469
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top