Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Last Update: 00:00 GMT +03:00
Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
654.98%
Tuần: +4.59%
EUR đồng tiền
136.46%
Tuần: +5.51%
EUR đồng tiền
87.57%
Tuần: -10.57%
USD đồng tiền
73.87%
Tuần: -10.75%
EUR đồng tiền
68.61%
Tuần: +0.80%
EUR đồng tiền
41.06%
Tuần: -21.13%
GBP đồng tiền
29.28%
Tuần: -8.82%
EUR đồng tiền
38.52%
Tuần: +5.41%
USD đồng tiền
45.02%
Tuần: +1.20%
USD đồng tiền
17.58%
Tuần: -1.41%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Lợi nhuận
654.98%
Tuần: +4.59%
Rút vốn Tối đa 63.95%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động565
Phí 50%
EUR đồng tiền
Xếp hạng2
Nhà quản lý chiến lược
Bustillo
Bustillo
Spain
Spain
Lợi nhuận
136.46%
Tuần: +5.51%
Rút vốn Tối đa 46.50%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động478
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
Barezo
Barezo
Italy
Italy
Lợi nhuận
87.57%
Tuần: -10.57%
Rút vốn Tối đa 28.25%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động344
Phí 20%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Nhà quản lý chiến lược
Agapios Polyviou
Agapios Polyviou
Cyprus
Cyprus
Lợi nhuận
73.87%
Tuần: -10.75%
Rút vốn Tối đa 69.08%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1286
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng5
Nhà quản lý chiến lược
Mario Samperi
Mario Samperi
Italy
Italy
Lợi nhuận
68.61%
Tuần: +0.80%
Rút vốn Tối đa 50.76%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động985
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng6
Lợi nhuận
41.06%
Tuần: -21.13%
Rút vốn Tối đa 31.53%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động290
Phí 30%
GBP đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
29.28%
Tuần: -8.82%
Rút vốn Tối đa 45.32%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động564
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng8
Nhà quản lý chiến lược
Giuseppe Sammarco
Giuseppe Sammarco
Italy
Italy
Lợi nhuận
38.52%
Tuần: +5.41%
Rút vốn Tối đa 25.45%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động205
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng9
Nhà quản lý chiến lược
Bacardi1862
Bacardi1862
Hungary
Hungary
Lợi nhuận
45.02%
Tuần: +1.20%
Rút vốn Tối đa 70.83%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động565
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng10
Lợi nhuận
17.58%
Tuần: -1.41%
Rút vốn Tối đa 36.62%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động691
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top