Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 90% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 90% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Các Nhà quản lý Đầu tư Xếp hạng Cao

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các Nhà quản lý Chiến lược sẵn có trên FXTM Invest ở bên dưới. Hãy quyết định nhà quản lý chiến lược nào đáp ứng được các nhu cầu tài chính của bạn và chọn người đó làm Nhà quản lý Chiến lược. Sau khi chọn một Nhà quản lý Chiến lược để đầu tư, bạn có thể bắt đầu giám sát thành tích của người đó và tiến độ đầu tư chung của mình.

Tên chiến lược Biểu đồ lợi nhuận Tiền lãi
đồng tiền
%
USD đồng tiền
149.36%
Tuần: -5.15%
USD đồng tiền
203.43%
Tuần: -10.83%
EUR đồng tiền
164.57%
Tuần: -7.88%
USD đồng tiền
45.89%
Tuần: -20.70%
GBP đồng tiền
30.95%
Tuần: -2.06%
USD đồng tiền
42.94%
Tuần: +4.64%
EUR đồng tiền
38.75%
Tuần: +1.17%
EUR đồng tiền
25.68%
Tuần: -4.28%
EUR đồng tiền
22.85%
Tuần: +2.51%
EUR đồng tiền
28.02%
Tuần: +16.71%
đồng tiền
Xếp hạng
Lợi nhuận
%
Rút vốn Tối đa %
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động
Phí %
USD đồng tiền
Xếp hạng1
Nhà quản lý chiến lược
Agapios Polyviou
Agapios Polyviou
Cyprus
Cyprus
Lợi nhuận
149.36%
Tuần: -5.15%
Rút vốn Tối đa 42.11%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động1102
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng2
Lợi nhuận
203.43%
Tuần: -10.83%
Rút vốn Tối đa 63.22%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động381
Phí 25%
EUR đồng tiền
Xếp hạng3
Nhà quản lý chiến lược
MA-AT
MA-AT
Lợi nhuận
164.57%
Tuần: -7.88%
Rút vốn Tối đa 56.77%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động484
Phí 29%
USD đồng tiền
Xếp hạng4
Lợi nhuận
45.89%
Tuần: -20.70%
Rút vốn Tối đa 49.17%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động239
Phí 30%
GBP đồng tiền
Xếp hạng5
Lợi nhuận
30.95%
Tuần: -2.06%
Rút vốn Tối đa 44.80%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động380
Phí 30%
USD đồng tiền
Xếp hạng6
Nhà quản lý chiến lược
Dane Ashley Mesane
Dane Ashley Mesane
South Africa
South Africa
Lợi nhuận
42.94%
Tuần: +4.64%
Rút vốn Tối đa 11.46%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động130
Phí 50%
EUR đồng tiền
Xếp hạng7
Lợi nhuận
38.75%
Tuần: +1.17%
Rút vốn Tối đa 46.50%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động294
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng8
Nhà quản lý chiến lược
Rising
Rising
Spain
Spain
Lợi nhuận
25.68%
Tuần: -4.28%
Rút vốn Tối đa 21.36%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động111
Phí 20%
EUR đồng tiền
Xếp hạng9
Lợi nhuận
22.85%
Tuần: +2.51%
Rút vốn Tối đa 38.51%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động652
Phí 30%
EUR đồng tiền
Xếp hạng10
Nhà quản lý chiến lược
doc75
doc75
Italy
Italy
Lợi nhuận
28.02%
Tuần: +16.71%
Rút vốn Tối đa 53.45%
Mức rủi ro
Ngày Hoạt động424
Phí 30%
No matching records found

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Scroll Top