Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Thỏa thuận Mở Tài khoản

Vui lòng tải về và đọc kỹ danh sách các tài liệu sau đây và đảm bảo rằng bạn hiểu được ý nghĩa của từng tài liệu.

Client AgreementTải về
Order Execution PolicyTải về
Summary of Order Execution PolicyTải về
Customer CategorisationTải về
Conflicts of Interest PolicyTải về
Investor Compensation FundTải về
Complaints Management PolicyTải về
Investment and Ancillary ServicesTải về
Safeguarding of Clients Assets PolicyTải về
Pillar III - Risk Management DisclosureTải về
NASDAQ Global Subscriber AgreementTải về
Market Display Services - Exhibit B (NYSE Agreement)Tải về
Terms of Business - Standard AccountTải về
Terms of Business - Cent AccountTải về
Agreement for Market Data Display ServicesTải về
Terms of Business - Stock CFDs AccountTải về
Terms of Business - ECN MT4 AccountTải về
Terms of Business - ECN Zero MT4 AccountTải về
Terms of Business - ECN Zero MT5 AccountTải về
Terms of Business - ECN MT5 AccountTải về
Terms of Business - FXTM ProTải về
Terms of Business - FXTM Pro MT5Tải về
Terms of Business - FXTM Invest / Strategy ManagerTải về
Terms of Business - FXTM Invest/InvestorTải về
Key Information Document - CFDs on CommoditiesTải về
Key Information Document - CFDs on FXTải về
Key Information Document - CFDs on IndicesTải về
Key Information Document - CFDs on MetalsTải về
Key Information Document - CFDs on SharesTải về

Xin Lưu ý:
Xin lưu ý rằng nếu và khi bạn quyết định chấm dứt mối quan hệ công việc với ForexTime (FXTM), chúng tôi vẫn phải lưu Dữ liệu Cá nhân của bạn thêm năm năm nữa.

Scroll Top