Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
HeFoBa

Hefoba02

HeFoBa

HeFoBa

Hefoba02

HeFoBa

03.08.2020
July 2020 Return
Monthly results after fees is Hefoba02=2.44% Hefoba03=2.37%

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

The Hefoba2 system is based on 15 years development of one fully automated Expert Advisor, and from January 2020 a machine learning filter was employed for further optimisation. Trades are taken continuously during all hours and days of the year. Manual control is maintained such that for anticipated, as well as in response to unforeseen, turbulent events the Expert Advisor stops trades or invokes a reduction in risk level. Hefoba2 has no minimum account size. The best moment to join or leave is during days of no trade, which usually occurs 5-10 days per month.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
4
Tiền Được quản lý (€)
AUM:
Tài sản được Quản lý là tổng số vốn mà một người thay mặt khách hàng để quản lý.
10K
Lợi nhuận Toàn thời gian
21.22%
Mức Rủi ro
1

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+1.14
1 tháng+2.81
3 tháng+8.57
6 tháng+11.58
Toàn bộ thời gian+21.22

Thống kê

Rút vốn Tối đa9.16%
Tổng số Ngày Giao dịch207
Ngày có Lợi nhuận131
Ngày không có Lợi nhuận76
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +0.57%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -0.70%

Cài đặt

Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận10%
Tiền nạp tối thiểu120€

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư