Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Slovakia

KING_FXD

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Dear Investor, this strategy is based on Technical Analysis. All "Majors" and "Minors" currency pairs are traded on a daily basis. This trend following trading system consists of several indicators, trading signals and well-defined risk management. With the low profit share and conservative risk level, it is definitely an opportunity for mid and long term prudent investors.

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
6
Tiền Được quản lý (€)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
< 10K
Lợi nhuận Toàn thời gian
6.09%
Mức Rủi ro
2

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+1.10
1 tháng-21.31
3 tháng-10.88
6 tháng-1.16
Toàn bộ thời gian+6.09

Thống kê

Rút vốn Tối đa27.01%
Tổng số Ngày Giao dịch187
Ngày có Lợi nhuận86
Ngày không có Lợi nhuận101
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +1.75%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -1.32%

Cài đặt

Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận40%
Tiền nạp tối thiểu100€

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư