Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 80% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
MA-AT

MAd-cAT

MA-AT

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

How much money have you lost? One mistake blew it all. Stop loosing! The solution is here, within your reach! Stop the pain. Brutal simplicity of thought. Discover a cure. Freedom from fear. MAd-cAT wins by doing it right, when nobody is looking. Only one purpose, satisfaction. Smell the rain, and feel the breeze. Beauty outside[control], beast inside[action]. Think safety, quality, perfection. Excellence in every move. Heart of perfect timing. Think big. Vision, perception, value. The power you need. Creative, reliable, professional. Magnificence lies in effortlessness. Spend more time on you. You deserve it! Play, Invest, Love. MAd-cAT battle for your fantasies. Your wait is over! Be smart. Buy best. Be best. Taste the feeling of success. MAd-cAT friends forever. Come in and stay cool!

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Tóm tắt
Số Người theo dõi
0
Tiền Được quản lý (€)
AUM:
Assets Under Management is the total amount of funds that a person manages on behalf of clients.
0
Lợi nhuận Toàn thời gian
-97.09%
Mức Rủi ro
4

Thành tích

Lợi nhuận %

Tuần+22.78
1 tháng+18.29
3 tháng-7.32
6 tháng+2.83
Toàn bộ thời gian-97.09

Thống kê

Rút vốn Tối đa99.36%
Tổng số Ngày Giao dịch729
Ngày có Lợi nhuận362
Ngày không có Lợi nhuận367
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày +4.10%
Lỗ Trung bình Hàng ngày -4.05%

Cài đặt

Miễn phí Qua đêm Không
Chia sẻ Lợi nhuận37%
Tiền nạp tối thiểu100€

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Số Giao dịch mỗi Tháng

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch

Tổng số Giao dịch
Có lợi nhuận (%)
Không có lợi nhuận (%)
Thời gian Giao dịch Trung bình
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip)
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ (%)
Giao dịch với lệnh Chốt Lời (%)
Bán (%)
Mua (%)
Số Giao dịch Thua Liên tiếp
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip)
Max Simultaneous Open Trades

Số giao dịch theo Giờ

Số giao dịch theo Ngày trong Tuần

Thành tích trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Giao dịch có tiềm ẩn rủi ro.

Đầu tư