Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Tài khoản Chiến lược

OnePlus87
Agapios Polyviou Nhà quản lý chiến lược
Agapios Polyviou
Cyprus
Cyprus
 • Xếp hạng
  4
 • Ngày
  +1.23%
 • 1 tháng
  -6.03%
 • Tiền lãi
  82.49%
 • Nhà đầu tư
 • Ngày mở
  1314
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  30%

We mainly trade with major currencies and we use fundamental and technical analysis to choose the pairs that we trade with. Our trades are based on the macroeconomics of a pair (long term positions) and if the currency pair is fluctuating while we are trading it we open some short term positions same direction as long term trades . After our fundamental analysis of a pair we proceed with technical analysis. We are willing to lose close to 35% of our starting equity on a chosen pair. (LOSS:we exit the trades on a pair if we see a move against as on a technical base and we are loosing close to 35% of our starting equity, PROFIT: exit the trades based on fundamental changes of a pair and technical analysis).

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
-3.22 %-6.03 %-31.75 %82.49 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch1126
Ngày có Lợi nhuận522
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+2.15%
Ngày không có Lợi nhuận505
Lỗ Trung bình Hàng ngày -2.00%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +0.07 %
Lỗ69.08%

Cài đặt

Miễn phí qua đêmNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top