Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Tài khoản Chiến lược

SiyakhulaFund
Dane Ashley Mesane Nhà quản lý chiến lược
Dane Ashley Mesane
South Africa
South Africa
 • Xếp hạng
 • Ngày
  0.00%
 • 1 tháng
  -7.01%
 • Tiền lãi
  38.04%
 • Nhà đầu tư
 • Ngày mở
  310
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  50%

We trade pure price action and hold trades for longer than one day. We trade with low risk and we will never risk more than 3% per trade.

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
-5.86 %-7.01 %-35.98 %38.04 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch265
Ngày có Lợi nhuận87
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+2.32%
Ngày không có Lợi nhuận93
Lỗ Trung bình Hàng ngày -1.74%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày +0.14 %
Lỗ35.98%

Cài đặt

Miễn phí qua đêmNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top