Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.
Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 83% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Tài khoản Chiến lược

Giuseppe Sammarco Nhà quản lý chiến lược
Giuseppe Sammarco
Italy
Italy
 • Xếp hạng
 • Ngày
  -17.05%
 • 1 tháng
  -49.93%
 • Tiền lãi
  -30.64%
 • Nhà đầu tư
 • Ngày mở
  233
 • Mức rủi ro
 • Chia sẻ Lợi nhuận
  30%
Giuseppe Sammarco
Cung cấp bởi Giuseppe Sammarco
19.08.2019
Tempo a tempo
Ciao a tutti , come state gia vedendo i risultati si ottengono ma solo chi mi seguira da molto tempo riuscira a guadagnare tanto . Con il trading non si guadagna velocemente ma si guadagna costantemente, chi guadagna velocemente oggi perde tutto velocemente domani. Hi everyone, as you are already seeing the results are obtained but only those who will follow me for a long time will be able to earn a lot. With trading you don't earn fast but earn constantly, whoever earns fast today loses everything fast tomorrow.

Past performance does not guarantee future returns. Trading is risky.

Tuần1 tháng3 thángTổng
-41.13 %-49.93 %-38.28 %-30.64 %

Thống kê

Tổng số Ngày Giao dịch199
Ngày có Lợi nhuận60
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày+4.33%
Ngày không có Lợi nhuận73
Lỗ Trung bình Hàng ngày -3.72%
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày -0.15 %
Lỗ53.09%

Cài đặt

Miễn phí qua đêmNo

Máy tính lợi nhuận

Nạp tiền:
Thời gian Đầu tư: ngày.
Giá trị tiềm năng tài khoản của bạn:
(% lợi nhuận)

Hiệu suất Giao dịch

Nhấp vào một cột để xem chi tiết đầy đủ về tháng đó ở bên dưới

Các Công cụ Đã giao dịch: Phân tích

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Giờ

Dữ liệu về Lợi nhuận Mua/Bán mỗi Ngày

Scroll Top